De Rødgrønne i Skanderborg er klar til valg

Med dette stærke hold, som både kønsmæssigt, aldersmæssigt og geografisk er bredt sammensat, står vi godt rustet til at kæmpe for en grøn og solidarisk omstilling af lokalsamfundet.

Enhedslisten vil fremme det gode liv i hele kommunen, i by og på land, med plads til alle. Vi skal aktivt arbejde for at alle køn, etniciteter og klasser har adgang til kultur, indflydelse og repræsentation i Skanderborg. Det lokale demokrati skal starte ude i landsbyerne, i blokken og på villavejen.

Samtidig skal vi i kommunen og i befolkningen have overskuddet til at gøre en bedre indsats for de medborgere som er sårbare socialt eller psykisk eller er udfordret på grund af alder og sundhedsproblemer.

Skanderborg skal kendes på bæredygtighed, liv og solidaritet – og det fremmes ved at stemme på Enhedslisten, de RødGrønne ved kommunevalget.

Maria Temponeras, 46 år, biolog, Skanderborg

Peter Kjær, 58 år, økologisk landmand og lærer, Låsby

Henrik Qvist, 63 år, socialpædagog og efterlønner, Gl Rye

Inger Moos, 71 år, sygeplejerske og ph.d, Hørning

Jeppe Studtmund Andersen, 19 år, studerende, Ry

Nis Haubjerg, 68 år, pensionist, Tørring

Louise Pløen Asmussen, 40år, klinisk diætist og handicaphjælper, Dørup

Duncan Lithgow, 42 år, bygningskonstruktør, Stilling

Marie Vogensen, 45 år, førtidspenionist, Hørning