Præsentation af byrådskandidat Marie Vogensen

Jeg er medlem af Enhedslisten, fordi man bliver hørt, og man støtter og lytter til hinanden.
Og fordi Enhedslisten går ind for forbedringer og ikke forringelser.

De mennesker, som bliver udfordret af en psykiatrisk diagnose, uanset om man er
førtidspensionist, flexjobber eller ung på kontanthjælp, har brug for et trygt sted at gå hen.
Der skal være professionelt personale og andre borgere med samme udfordringer, så man
kan blive støttet i at leve med sine udfordringer.Sådan undgår man at ende i isolation og
ensomhed med fare for selvmord eller tanker herom.

Væksthuset/Ellemosen i Skanderborg er et sted at gå hen for denne gruppe, når de har fri
eller venter på afklaring. Det er et socialpsykiatrisk tilbud med kreative aktiviteter og
samvær. Der må ikke ske besparelser her, det vil resultere i flere indlæggelser og dårligere
psykisk sundhed. Tværtimod må tilbuddet udbredes til andre centerbyer i Skanderborg
Kommune.

Marie Vogensen

Du kan læs mere om Vækshuset på Skanderborgborg Kommunes hjemmeside Socialpsykiatrien.dk