Construction Tools

Enhedslisten vil hæve klimaambitionerne i byggeriet

Enhedslisten vil have indført effektive klimakrav til byggeri. Igennem mange år har der været krav til varmetabet fra huse. Naturligvis kan vi også stille krav til CO2-belastningen ved byggeri. Det vil formodentlig betyde flere genbrugsmaterialer, øget brug af træ, mindre brug af beton og stål, men det vil ikke gøre byggeri umuligt.

Bisiddere og rådgivning

På mødet med brugere af Jobcentret den 26 april efterspurgte folk flere bisiddere og mere rådgivning. Denne liste er et forsøg på at finde tilbud, der er et svar på det, først og fremmest i forhold til professionel hjælp, eller i hvert fald hjælp på baggrund af specialviden. Det er ikke en endelig liste, alle kan bidrage med at fortælle om gode tilbud, og listen vil blive opdateret.