Landbrug Svinefabrik Nej

Møde om svinefabrikker 3. maj, 2021

Åbent medlemsmøde om svinefabrikker, alle er velkomne

D. 3. maj kl. 19:00 – 20:30 inviterer enhedslisten Skanderborg til møde om den industrielle svineproduktion.

Vi har inviteret Helene Hansen fra Landsforeningen mod Svinefabrikker til at fortælle om hvorfor og hvordan de arbejder for at forhindre udvidelsen af svinefabrikker i hele landet.

Vi har også inviteret repræsentanter for vores lokale Dover Miljøforening, som kæmper mod udvidelsen af en svinefabrik ved Skanderborg.

Link til video-møde følger i en medlemsmail

FB link her https://fb.me/e/1l6ohHI1E?ti=icl

Mvh Bestyrelsen, Enhedslisten Skanderborg

Læs mere om svineproduktion her:
Det globale system, der muliggør intensiv kød- og mejeriproduktion, har stadigt mere ødelæggende konsekvenser for mennesker, miljø og lokalsamfund. Den globale kød- og mejeriindustri lægger beslag på langt det meste landbrugsjord og er af afgørende betydning for udledningen af drivhusgasser fra landbruget og for vand- og luftforurening.

Kødproduktionen er steget i mange europæiske lande, hvilket især er drevet af eksport. På samme tid er landbrugsarealet ikke mindsket, og de resterende bedrifter bliver større og større. Dette har medført et stigende antal kødfabrikker, hvor et stort antal dyr holdes i overfyldte haller. Samtidig er der mangel på græsningsarealer til produktion af foder til dyrene, hvilket medfører import af foder. Kødindustrien er afhængig af migrerende og ikke-registrerede arbejdstagere, som udsættes for trange og usikre forhold – hvilket øger risikoen for spredning af sygdomme blandt arbejdstagere på kødfabrikkerne og slagterierne. Den øgede forekomst af epidemier som fugleinfluenza og svineinfluenza er også blevet knyttet til kødfabrikker.

Den danske svineproduktion står centralt i kødkrisen. I Danmark produceres mere end 30 millioner svin om året. Det har konsekvenser for det lokale miljø i Danmark, for miljøet i andre dele af verden, hvor vi importerer foder fra, og for det globale klima i form af drivhusgasser.

Behovet for at reducere produktionen og forbruget af animalske produkter er essentielt. Samtidig skal forholdene for dyrene og menneskene i og omkring produktionen forbedres.