Fællesskab Hænder [iStock]

Debat: Hvordan vi holder fast i fællesskabets styrke efter corona-skyen

Debat: Hvordan vi holder fast i fællesskabets styrke efter corona-skyen. For år tilbage kunne man se Kenn Loach filmen ’The spirit af 45’. Den beskrev hvorledes sammenholdet, der bragte England gennem krigen, ledte til en vision om et bedre samfund med solidaritet og fællesskab.

Hospital Sygeplejeske - iStock

Nogle sundhedspolitiske overvejelser i anledning af corona-krisen

Nogle sundhedspolitiske overvejelser i anledning af corona-krisen: Oplæg på videomøde i Enhedslistens Vanløse afdeling 29. april, 2020. Coronavirus – Covid-19: En ny sundhedspolitisk udfordring, fordi: En hidtil ukendt form for coronavirus, hvor ingen er immune. Forårsager alvorlig sygdom og død. Spreder sig med stor hast over landegrænser -> en såkaldt pandemi.

Flere voksne til børnene

Her overlader vi Næsten allesammen vores unger til pædagogerne fra de er helt små, og er trygge ved forskningen, der har fortalt os, at det er ok. De har det godt og knytter sig til andre voksne end os, og andre børn end deres søskende. Det er flere år siden, at de samme forskere gik ud, og sagde at nu var det ikke længere ok.

Bisiddere og rådgivning

På mødet med brugere af Jobcentret den 26 april efterspurgte folk flere bisiddere og mere rådgivning. Denne liste er et forsøg på at finde tilbud, der er et svar på det, først og fremmest i forhold til professionel hjælp, eller i hvert fald hjælp på baggrund af specialviden. Det er ikke en endelig liste, alle kan bidrage med at fortælle om gode tilbud, og listen vil blive opdateret.

“Kunst og kreativitet er godt for sindet”

Fredag den 6 oktober havde Væksthusets brugere fernisering af deres kunstneriske arbejder på biblioteket i Hørning med titlen “Kunst og kreativitet er godt for sindet”. Væksthuset er et socialpsykiatrisk aktivitetstilbud i Skanderborg Kommune. Ferniseringen blev en stor oplevelse for de mange, der kiggede forbi den dag.

Henrik Qvist

Præsentation af byrådskandidat, og regionsrådskandidat Henrik Qvist

Ulighed i sundhed skal vi have gjort noget alvorligt ved. Mennesker med ingen uddannelse, slidsomt arbejde, mennesker der ofte er ramt af arbejdsløshed, mennesker med kortere uddannelser, og især mennesker med psykisk sygdom lever betydeligt kortere end den veluddannede del af befolkningen. Jeg vil arbejde ihærdigt for at sikre de psykisk sårbare bedre forhold både i og udenfor arbejdsmarkedet.