Enhedslisten Skanderborg, Kommunevalg 2017

Kandidater KV17

Kandidater til Skanderborg kommunalvalg 2017

Vores KV 17 valgfolder

Enhedslistens opstillingsliste til kommunevalg 2017 er følgende:

1. Maria Temponeras

46 år, biolog, Skanderborg, email: [email protected]

Maria Temponeras
Maria Temponeras

Lige nu sidder jeg i byrådet, og stiller hele tiden spørgsmålstegn ved at vi gør som vi plejer. Vi skal væk fra ressourcespild, fossil energi, industrilandbrug, opdeling og marginalisering af mennesker, og væk fra udemokratiske beslutninger taget af de få, der har magt.

Læs mere om Maria Temponeras

2. Peter Kjær

57 år, lærer, udd. økologisk landmand og byggetekniker, email: [email protected]

Peter Kjær, lokal energiproduktion
Peter Kjær

Vi må starte forfra i fællesskaber, som andelsbevægelsen gjorde for halvandet hundrede år siden. Vi har i Skanderborg de menneskelige ressourcer, der skal til for at vi kan gå lidt foran og vise andre vejen. Men der bliver brug for, at alle bidrager med det, de kan.

Læs mere om Peter Kjær

3. Henrik Qvist

63 år, socialpædagog og efterlønner, Gl Rye, email: [email protected]

Henrik Qvist
Henrik Qvist

Mennesker med ingen uddannelse, slidsomt arbejde, mennesker der ofte er ramt af arbejdsløshed, mennesker med kortere uddannelser, og især mennesker med psykisk sygdom  lever betydeligt kortere end den veluddannede del af befolkningen. Samtidig må disse grupper slås med flere år med svær sygdom. Denne ulighed i sundhed skal vi have gjort noget alvorligt ved.

Læs mere om Henrik Qvist

4. Inger Moos

71 år, sygeplejerske og ph.d, Hørning, email: [email protected]

Inger Moos
Inger Moos

Enhedslisten har en solidarisk, grøn og demokratisk dagsorden. Jeg meldte mig ind i 2012, da det stod klart, at regeringen Helle Thorning Schmidt ikke helhjertet arbejdede for den dagsorden.

Læs mere om Inger Moos
Inger Moos er også kandidat til seniorrådet i Skanderborg

5. Jeppe Studtmund Andersen

19 år, studerende, Ry, email: [email protected]

Jeppe Studtmund Andersen
Jeppe Studtmund Andersen

Venstrefløjens projekt må være, at vi netop skal turde at stille et alternativ til centrum-venstre og højrefløjens konkurrencestat, udhulning af velfærdsstaten og miljøskadende politik. Vi skal turde investere i helbred, uddannelse, sikkerhed på arbejdsmarkedet og ikke mindst bremse ødelæggelsen af vores klode.

Læs mere om Jeppe Studsmund Andersen

6. Nis Haubjerg

68 år, pensionist, Tulstrup, email: [email protected]

Nis Hauberg

Jeg mest optaget af spørgsmål på landsbyniveau, da jeg selv bor i en lille sådan, Tørring, 4 km nord for Ry. Det gælder områder som økologi, naturpleje og græsningslaug; mere støtte til lokale beboerforeninger og sportsaktiviteter; fremme af lokalhistoriske foreninger og arrangementer, mere deleøkonomi.

Læs mere om Nis Haubjerg

7. Louise Pløen Asmussen

40år, klinisk diætist og handicaphjælper, Dørup, email: [email protected]

Louise Pløen Asmussen

Jeg bruger mine kræfter på at hjælpe med at rette op, hvor samfundet svigter, bl.a. som frivilllig i Dansk Flygtningehjælp, som indsamler for Røde Kors m.fl. og som frivillig ressourceperson og bisidder for venner/bekendte/familie i trængte situationer.

Læs mere om Louise Pløen Asmussen

8. Duncan Lithgow

42 år, bygningskonstruktør, Stilling, email: [email protected]

Duncan Lithgow

Jeg støtter det fantastiske arbejde beboerne i boligforeningerne i Højvangen har gjort gennem de senere år for at skabe et stærkere fællesskab i bydelen. Der findes så mange styrker i alle boformer. De er alle sammen med til at skabe den kommune og det fysiske miljø, vi mærker og ser omkring os hver dag.

Læs mere om Duncan Lithgow

9. Marie Vogensen

45 år, førtidspensionist, tidligere SOSU-hjælper, Hørning, email: [email protected]

De mennesker, som bliver udfordret af en psykiatrisk diagnose, uanset om man er
førtidspensionist, flexjobber eller ung på kontanthjælp, har brug for et trygt sted at gå hen.

Læs mere om Marie Vogensen