Præsentation af byrådskandidat Nis Hauberg

For godt 10 år siden blev jeg medlem af Enhedslisten efter mange års tilløb – næsten samtidig blev jeg organdonor og meldte mig ud af folkekirken. Det skete meget i 00´erne, som jeg syntes, gik i den forkerte retning. Jeg er gymnasielærer med fagene historie og tysk, og værst var den udenrigspolitiske scene med Bush i USA, Blair i England og Fogh herhjemme, som alle ønskede at føre aktivistisk (= militaristisk) udenrigspolitik, med tragiske konsekvenser til følge, det være sig i Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien mv.

Der har også været en del andre grunde for mig til at blive helhjertet medlem af enhedslisten, og den vigtigste er nok partiets menneskesyn, især når det gælder samfundets svageste. Her står de kriminelle mit hjerte nært, fordi jeg selv har været én af dem, dengang jeg i mine vilde 20´ere var ungdomsoprører, hippie, kollektivist og hashsmugler og samtidig læste til cand.mag. på Århus Universitet. Studiet kom til at vare 18 år, bla fordi jeg kom til at tilbringe 4 ½ år i fængsel i hhv Marokko, Spanien (under den fascistiske diktator Franco) og Danmark pga flere hashsmuglerier. I den sidste del af afsoningen i Danmark genoptog jeg min universitetsuddannelse som selvstuderende og blev prøveløsladt i 1979.

Siden blev fængslet aldrig igen et midlertidigt domicil. Fra 1989-2014 var jeg ansat som
gymnasielærer i Ikast og gik efter de 25 år på pension som 65-årig.
I 1980 blev jeg medlem af KRIM, en kriminalpolitisk forening i Århus, der arbejder for en mere human straffepolitik end den, der i dag stort set kun består af fængselsindespærring.. Her har jeg bla redigeret udgivelsen: Livet bag tremmerne — en interviewbog med 32 ind- og ansatte i danske fængsler i 1992 samt jubilæumsudgivelsen 50 års kriminalpolitik – resultater og visioner i 2017. Endvidere har jeg været foredragsholder i 35 år på forskellige uddannelsesinstitutioner: folkeskoler, efterskoler, højskoler, gymnasier, produktionsskoler ol.

Mht kommunalpolitik i Skanderborg er jeg mest optaget af spørgsmål på landsbyniveau, da jeg selv bor i en lille sådan, Tørring, 4 km nord for Ry. Det gælder områder som

  • Økologi, naturpleje og græsningslaug
  • Trafik: bedre forhold for de bløde trafikanter, især cyklister, og flere bilchikaner og mere inddragelse af de lokale beboere i trafikspørgsmål
  • Mere støtte til lokale beboerforeninger og sportsaktiviteter
  • Fremme af lokalhistoriske foreninger og arrangementer
  • Mere deleøkonomi
  • Bevaring af mindre skoler og andre institutioner