Inger Moos

Præsentation af byrådskandidat Inger Moos

Enhedslisten har en solidarisk, grøn og demokratisk dagsorden. Jeg meldte mig ind i 2012, da det stod klart, at regeringen Helle Thorning Schmidt ikke helhjertet arbejdede for den dagsorden.

Jeg er uddannet sygeplejerske og har det meste af mit arbejdsliv beskæftiget mig med demens og forholdene for mennesker med demens og deres pårørende – i praktisk arbejde og gennem forsknings- og udviklingsprojekter. Som frivillig i Alzheimerforeningen Østjylland har jeg brugt de erfaringer, projekterne har givet, senest i et forløb med aktiviteter på baggrund af værdier i folkehøjskolen, udvikling gennem udfordringer og fællesskab.

Solidaritet med mennesker, der i kortere eller længere tid har brug for fællesskabets løsninger, handler for mig om hjælp til at leve et selvstændigt og værdigt liv.

Det betyder for eksempel:

  • At mennesker med handicap skal have lige muligheder deltagelse i samfundsaktiviteter ved styrkelse af hjælperordninger, hjælpemidler og transportmuligheder.
  • At ældre skal have den nødvendige støtte ved tidlig udskrivelse fra sygehus ved udbygning af ”det nære sundhedsvæsen” med akutteams, akutpladser på plejehjem og tilstrækkelig sygepleje og praktisk hjælp i hjemmet.
  • At Skanderborg Kommune udvikler, hvad et demensvenligt samfund er, på baggrund af den demenshandleplan, der er vedtaget på landsplan. Mange kommuner har allerede beskrevet, hvad det betyder i deres område, for eksempel Aarhus Kommune.
  • Lige muligheder for et sundt liv handler også om forebyggelse, når det gælder genoptræning, sund kost, motion, sundt arbejdsmiljø, hjælp til at komme ud af misbrug og gratis psykologhjælp for unge, særligt ved angst og depression.

Det er mit håb, at Skanderborg efter valget bliver en sundere og mere solidarisk kommune.

Inger Moos