Præsentation af byrådskandidat Duncan Lithgow

Sunde boligområder er gode fællesskaber

Enhedslisten står i front med at kræve forbedringer for de svageste i samfundet – og de kræver, at de stærkeste støtter det samfund, som har gjort deres velstand muligt. Jeg støtter kommunens arbejde med at skabe flere almene boliger i byen, ligesom jeg støtter det gode arbejde mange offentlige ansatte i byen gør. Jeg støtter det fantastiske arbejde beboerne i boligforeningerne i Højvangen har gjort gennem de senere år for at skabe et stærkere fællesskab i bydelen.

Der findes så mange styrker i alle boformer. De er alle sammen med til at skabe den kommune og det fysiske miljø, vi mærker og ser omkring os hver dag. I Enhedslisten kæmper vi for en balance mellem de forskellige behov for boliger, erhvervsområder og det åbne landskab. På landsplan, og her, kæmper vi i Enhedslisten for endnu flere boliger baseret på fælles behov frem for profit, ligesom vi vil sikre lejernes rettigheder. Enhedslisten var med til at sikre at kommunerne kan kræve 25 procent almene boliger i nye byområder [link tilstof]. Den mulighed burde byrådet brug så ofte som muligt.

Natur skal beskyttes, den indre by skal styrkes (og gøres sikker for cyklister). Nogle beboere har flere penge til rådighed på deres grund – det mener jeg ejendomsskatten skal afspejle, når regeringen sænker kommunens indkomst år for år.

Jeg kom til Danmark fra New Zealand i 2001. Jeg har boet med min danske kone i lille lejlighed i Århus med toilet og bad på bagtrappen, vi flyttede senere i rækkehus i  en andelsboligforening i Højvangen, og nu bor jeg med min kone og to børn i et bofællesskab i Gram. Jeg er uddannet bygningskonstruktør og arbejder i en ingeniørvirksomhed.

Jeg ved at sunde boligområder er gode fællesskaber, og alle naboskaber skal styrkes.

Duncan Lithgow