Maria Temponeras

TEMPO I BYRÅDET ! Præsentation af byrådskandidat Maria Temponeras

Vi bor et af landets smukkeste og frodigste steder. Her er plads og ressourcer nok til, at vi alle sammen kunne have det godt og have tid til vores børn og fællesskaber, og til at deltage aktivt i det lokale demokrati, uden at drive rovdrift på naturen.

Alligevel dyrkes jorden til indistrisvin, med gift, kunstgødning og importeret foder, og det forurener grundvandet og ødelægger naturens mangfoldighed. Vores vandløb, søer og skove er slet ikke så fantastiske levesteder for dyr og planter, som de kunne være.

Nogle arbejder så meget, at de bliver stressede, andre har intet eller for lidt arbejde. De, der er ramt af ulykke eller sygdom, og ikke kan arbejde, bliver i disse år presset ud i fattigdom, selvom vi har råd til at alle har nok, og alle kan være med i fællesskabet.

Skanderborg vokser, men næsten kun med parcelhuse til de såkaldt normale familier, der skal bo hver for sig i hver sin kasse. Der mangler billige boliger og bofællesskaber, hvor man kan skiftes til at lave mad og hjælpes om at passe børnene.

Vejene stopper til, og byrådet planlægger flere og flere bredere og hurtigere veje, så alle kan køre fra deres parcelhus i deres to biler til deres arbejde. I stedet skulle vi tænke visionært og bæredygtigt, og gøre det let og hurtigt at cykle og køre med fælles transport. Vi skal hellere have bedre flextur, delebiler, landsbybusser og organiseret samkørsel.

Lige nu sidder jeg i byrådet, og stiller hele tiden spørgsmålstegn ved at vi gør som vi plejer. Vi skal væk fra ressourcespild, fossil energi, industrilandbrug, opdeling og marginalisering af mennesker, og væk fra udemokratiske beslutninger taget af de få, der har magt. Alt for meget besluttes af staten, men vi kan gøre meget i kommunen for et bedre liv og et levende demokrati i vores lokalsamfund, med plads til alle og plads til mangfoldig natur.

Jeg er 46 år og uddannet lærer og biolog. Jeg bor i Bjedstrup i et bofællesskab sammen med min kæreste og tre børn, og med 8 andre familier. Jeg har arbejdet som lærer i mange år, men nu lever jeg af at analysere vandprøver fra søer i mikroskop.

I kan følge og påvirke mit arbejde i byrådet i Facebookgruppen Folkedybet på Facebook, hvor alle interesserede kan komme med input til de beslutninger jeg er med til at tage.

Maria Temponeras