Construction Tools

Enhedslisten vil hæve klimaambitionerne i byggeriet

Da Frederik d. 2 lod den gamle borg ombygge til Skanderborg slot for over 400 år siden, skete det med genbrugte mursten og andre materialer fra det nedlagte Øm Kloster. Sådan gjorde man dengang, og sådan gjorde man senere, da det meste af slottet blev revet ned for et par hundrede år siden. Stenene blev genbrugt i lokalt byggeri.

På den baggrund virker det lidt småt, at byrådet på byrådsmødet i oktober nikkede til, at afdelingen for kommunale bygninger i Skanderborg kommune kan igangsætte et pilotprojekt på at genbruge sten fra en tandlægebygning på Virring skole. Vi skal hurtigst muligt have kørt det pilotprojekt op i stor skala. Angiveligt river Skanderborg kommune for få bygninger ned, til at der er genbrugsmaterialer nok til byggerier i stor stil. Så må vi få materialer ind fra private nedrivninger. I maj måned gav byrådet Skanderborg Andelsboligforening lov til at rive en dejlig rødstensbygning med omkring 30000 facademursten ned til grunden. Måske kunne vi have fået de mursten i puljen, hvis vi ville.

Rent økonomisk kan anvendelse af genbrugssten ikke betale sig. Produktion af mursten medfører en stor CO2-udledning, men det afspejles ikke i prisen. Genbrugsmursten er et nicheprodukt, og det afspejles i en højere pris. Markedsøkonomien vil altså også her fremme øget udledning af klimagasser. Når Skanderborg kommune ønsker klimaneutralitet, skal der mere til end et pilotprojekt i murstensgenbrug. Der skal stilles krav til CO2-belastningen fra byggesektoren. Øgede krav til begrænsning af klimabelastning vil også betyde, at det oftere vil kunne betale sig at renovere frem for at rive ned og bygge nyt.

Enhedslisten vil have indført effektive klimakrav til byggeri. Igennem mange år har der været krav til varmetabet fra huse. Naturligvis kan vi også stille krav til CO2-belastningen ved byggeri. Det vil formodentlig betyde flere genbrugsmaterialer, øget brug af træ, mindre brug af beton og stål, men det vil ikke gøre byggeri umuligt. Det vil nok få kommunens byggeri i stål og beton på Fælleden til at fremstå som et fortidslevn og Slotskirken vil sikkert mange år endnu stå og pege ind i en fremtid med fokus på genbrug.

Peter Kjær byrådsmedlem, Enhedslisten