Henrik Qvist

Præsentation af byrådskandidat, og regionsrådskandidat Henrik Qvist

Henrik Qvist , 63 lige før valget. Har arbejdet i 26 år som Socialpædagog, nu på efterløn. Bosiddende i Gl. Rye på 23 år – før det boede  jeg 4 år i Tørring/ Tulstrup. 3 børn, 5 børnebørn.

Er Regionsrådsmedlem for Enhedslisten i Midtjylland og genopstiller osse til dette valg. Varetager Regionens europæiske miljø og klima- indsats.

Jeg mener  at Den Grønne omstilling på alle fronter skal sættes på turbo nu. Vi skal have stoppe klimaforandringerne og vi skal have rustet os til de forandringer vi ikke kan nå at gøre noget ved. Vi skal sikre rent drikkevand til oldebørnene. Derfor væk med kunstgødning og sprøjtegifte. Vi skal så hurtigt som muligt have 100% vedvarende energi.

Genbrug og genindvinding af ressourcer skal sættes i endnu mere system end det er i dag. Vi skal kun forbrænde det affald som ikke kan genbruges eller er skadeligt eller uetisk at genbruge.

 Mennesker med ingen uddannelse , slidsomt arbejde , mennesker der ofte er ramt af arbejdsløshed, mennesker med kortere uddannelser , og især mennesker med psykisk sygdom  lever betydeligt kortere end den veluddannede del af befolkningen . Samtidig må disse grupper slås med flere år med svær sygdom. Denne ulighed i sundhed skal vi have gjort noget alvorligt ved.

I Skanderborg kommune skal vi gøre vores yderste i  forebyggelse og rehabilitering/ genoptræning.

Jeg vil arbejde ihærdigt for at sikre de psykisk sårbare bedre forhold både i og udenfor arbejdsmarkedet.

Skanderborg kommune skal investere i mennesker – det betaler sig altid.

Henrik Qvist

Medlem af Forretnings-udvalget og Psykiatri-udvalget
Formand for udvalget til Grøn omstilling
Medl. Af Danske Regionernes Psykiatriudvalg og EU udvalg