Enhedslisten, SF og Alternativet i Skanderborg støtter de offentligt ansatte

Overenskomstforhandlingerne mellem KL og de faglige organisationer på det kommunale område er brudt sammen, og der er varslet storkonflikt på det offentlige område.

Vi opfordrer KL til at genoptage forhandlinger og åbne for at imødekomme centrale krav om forbedring af løn og arbejdsvilkår for de kommunalt ansatte, som har fået øget arbejdsbyrde og arbejdsintensitet gennem effektiviseringer og årlige besparelser. Mange reformer gennemført i hastigt tempo og stadige omorganiseringer har stillet urimelig høje krav om fleksibilitet til de kommunalt ansatte under stadig snævrere rammer. Denne øvelse har kun kunnet lade sig gøre ved at de ansatte har måttet skære ned på kvaliteten eller de har måttet yde ekstra ubetalt arbejde. Resultatet er et forringet arbejdsmiljø med mere stress, og problemer med at rekruttere og fastholde uddannede medarbejdere til vigtige velfærdsområder, og ansøgere til uddannelserne.

Vi ønsker ikke at se en gentagelse af OK-forløbet i 2013, hvor et regeringsindgreb – efter et forløb, der vanskeligt kan vurderes som andet end et aftalt spil mellem KL og regeringen – med lov 409 fastsatte forringede arbejdstidsregler for lærerne, som på den måde skulle finansiere folkeskolereformen. KL bør afstå fra alene at lade overenskomstforhandlingerne diktere af regeringens udgiftspolitik med krav om besparelser. I stedet bør KL gøre sit for at bakke op om den danske model med frivillige aftaler mellem arbejdsmarkedets parter. Der er brug for bedre arbejdsvilkår for de kommunalt ansatte, som fortsat skal yde den vigtige indsats i pleje, omsorg, læring, undervisning og service. Der er råd til forbedringer, og det er på tide at vise respekt og anerkendelse for de kommunalt ansattes arbejde!

Forløbet i 2013 med et lovindgreb i stedet for en aftale hos lærerne kaster nu 5 år senere stadig de samme lange skygger af mistillid og bør ses som et forvarsel om hvad der kan ske hvis tilliden brydes endnu en gang.

 

Enhedslisten, SF og Alternativet, Skanderborg