Budget 2019 i Skanderborg med rød-grønne aftryk

Bjedstrup 19. september 2020

Budget 2019 i Skanderborg med rød-grønne aftryk

Enhedslisten er med i årets budgetforlig i Skanderborg. På trods af de økonomiske udfordringer, som skyldes regeringens politik og den økonomiaftale, staten har indgået med kommunerne, er vi nået sammen om et budget, der indeholder flere forbedringer end forringelser.

Grøn satsning

Byrådet er enige om, at et af vores vigtigste fokusområder er at nedbringe vores CO2 udledning. I Enhedslisten mener vi, at er nødt til at udvikle vores lokalsamfund til en fremtid, hvor vi ikke har det overforbrug af ressourcer, som vi har i dag. Byrådet har allerede vedtaget en strategi om udvikling med fokus på bæredygtighed og cirkulær energi. Der er nedsat et særligt opgaveudvalg, med fokus på virksomhedernes og borgernes rolle i denne store forandring. Med dette budget, har vi også fået en klar aftale om, at kommunens administration skal understøtte dette arbejde i hele kommunens administration. Det viser at byrådet mener det, og vil sætte handling bag ordene.

Livets mangfoldighed i kommunens skove

Efter forslag fra Enhedslisten, er der i budgettet afsat midler til et projekt, der skal afdække hvordan vi bedst fremmer biodiversitet i de skove, som kommunen ejer. Forhåbentlig vil det føre til et forandret driftform, som giver plads til mange flere forskellige organismer, end den vi bruger i dag. Vi lever i en tid med masseuddøen af arter, også i Skanderborg, og dette er et vigtigt første skridt til at forsøge at vende den udvikling.

Styrket lokaldemokrati

I forbindelse med den nye kommuneplan, har byrådet meget sympatisk spurgt folk i landsbyerne, hvad de ønsker for deres lokalsamfund. Men lokaldemokrati er et luftkastel, hvis der ikke også er medindflydelse på hvad vores fælles midler skal bruges til. Nu har vi i budgettet afsat en pulje, som landsbyerne kan søge til at gøre nogle af de ting, de synes er de vigtigste for deres lokalsamfund. Det er en slags borgerbudgetter, og vi i Enhedslisten håber det er starten på meget mere lokal selvforvaltning.

Indeklima på skolerne og plads til børn

Børn i skoler og daginstitutioner er ikke omfattet af arbejdsmiljøloven, og indeklimaet på vores skoler er ikke som det skal være. I budgettet er der afsat penge til omfattende renoveringer og udbygninger på børneområdet.

Ingen nedskæringer på de mest sårbare grupper

Vi har i budgetforhandlingerne kæmpet for, at der ikke kom nedskæringer på tosprogede børn, flygtninge, medborgerhus med frivilliggrupper, og heller ikke på børn, skoler, psykisk sårbare eller gamle. Der er iværksat flere nye tiltrængte tiltag til hjælp til psykisk sårbare unge.

Nedskæringer på byrådets kurser og på administration

Vi har valgt at spare på politikernes egne kurser og forplejning. Det er klart, at vi skal hjælpe til, når der er lavvande i kassen. Vi har også skåret arkitekturprisen væk, og skåret ned på venskabsbysamarbejde og talentpulje. Ting der er rare, men ikke absolut nødvendige . Desværre er forandringen i kommunens administration ikke kun omprioritering, men også direkte besparelser. Det er et kompromis vi måtte indgå, men vi er bekymrede for hvad konsekvenserne bliver for kommunens drift og for arbejdsmiljøet for medarbejderne. Vi vil arbejde for, at besparelserne sker i samarbejde med medarbejderrepræsentanter.

Skolebyggeri med leasing – men ikke privatejet folkeskole

På grund af statens regler om anlægsloft, bliver det svært for kommunen at finansiere byggeriet af den skole vi planlægger at bygge i Hørning. I budgettet er indskrevet en plan om, at hvis ikke der findes andre muligheder, kan kommunen bygge med finansiering fra kommunekredit, som vi selv som kommune er medejer af. Det bliver i så fald en leasingaftale, hvor ejeren er Kommunekredit. I Enhedslisten vil vi følge processen tæt, og gøre alt, hvad vi kan, for at vi finder egen finansiering inden projektet går i gang i 2022. Vi mener en skole skal være fælleseje, så demokratiet bestemmer over de bygninger, vi selv bygger med fælles midler.

Enhedslisten Skanderborg 2019

Her ligger hele forligsteksten og tallene: Bredt budgetforlig sikrer penge til skoler og befolkningsvækst