En ny start i byrådet med rød-grønne planer

Samarbejde med SF og Alternativet

Vi har aftalt med SF og Å, at vi mødes hver måned og diskuterer aktuelle sager og strategier. Der er mange ting, vi kan arbejde for i fællesskab, og så har vi større mulighed for at komme igennem med noget, med vores tilsammen 4 mandater.

Ny start

Det nyvalgte byråd er her i januar måned gået i gang med at finde sine ben, og det er jeg også. Det er rart at være med her fra starten af en byrådsperiode, fordi der er bedre plads til nye perspektiver og måder at arbejde på, end der var i den sidste del af valgperioden, hvor jeg kom ind som suppleant i marts måned. Nu med det nye byråd, forudsættes det ikke, at man kender alle gamle beslutninger, så baggrunden for de ting man skal arbejde med bliver tegnet op inden man diskuterer dem. Jeg har også været på kursus sammen med de andre nyvalgte, som handlede om hvordan en kommunes administration er bygget op, og hvordan man kan arbejde politisk. Det er fedt, at få de ting på plads, så jeg ikke skal bruge kræfter på det, men kan fokusere på at få gennemført røde og grønne forandringer.

Nye 4-års planer

Vi er i byrådet i gang med at fastlægge en udviklingsstrategi, som er det, byrådet primært vil arbejde med i de næste fire år. Nogle af de store overskrifter, som det er lykkedes os at få i fokus, er bæredygtighed, demokrati og udsatte menneskers vilkår. Udover dem, har de blå også fået en overskrift med, der handler om erhvervslivets vilkår.

Klimapolitik

Bæredygtighed får sit eget midlertidige udvalg, hvor jeg skal være formand. Det bliver et udvalg, hvor også ikke valgte kan blive medlem. Det er ikke besluttet endnu hvad udvalgets mål er, og hvordan vi skal arbejde, men vi skal være sikre på, at det munde ud i konkrete forandringer, og ikke bare tomme floskler og hensigter. Energi bliver et vigtigt emne, hvor vi skal lave konkrete handleplaner for at udmønte kommunens meget fine og ambitiøse klimapolitik. Også andre ressourcer end energi bliver et centralt emne, med fokus på hvordan vi bruger og genbruger ressourcer i kommunens egne institutioner, og hvordan borgerne og virksomheder kan støttes i at bruge markant færre ressourcer. Det mål skal vi arbejde sammen med vores renovationsselskab RENO syd om.

Demokrati

Der bliver også et midlertidigt udvalg om demokrati, hvor Mira fra Alternativet bliver formand. Det handler om at forbedre det lokale demokrati, så den enkelte og alle lokalsamfund får størst mulig indflydelse på deres egne livsvilkår. Der er vi meget på linje med Alternativet, og gennem samarbejde med dem, kommer vi også til at få indflydelse på det udvalg og deres resultater.

Udsatte

Alle byrådets partier er enige om, at der skal fokus på udsattes vilkår og på fattigdom i Skanderborg. En del af det, er at arbejde for nye måder at arbejde på i kommunens jobcenter. Vi vil finde inspiration fra andre kommuner, som har gjort systemet mere menneskeligt. Mange regler er fastlagt af regeringen, med der hvor vi som kommune kan gøre noget for at afhjælpe fattigdom og andre problemer, skal vi gøre det. Mira Block fra Å og Jens Sønderskov fra SF sidder i det udvalg, der har med beskæftigelse og integration at gøre, og dem arbejder vi sammen med om det.

Skolepolitik

Også i udvalgene laver vi planer om, hvad vi vil arbejde med. I det nye Undervisnings-og Børneudvalg, som jeg sidder i, er der stemning for at kigge på skolepolitikken, der blev vedtaget sidste år. Den var vi, de radikale og SF meget kritiske overfor. Vi skal se på, om vi som kommune stadig skal satse på konceptet synlig læring i skoler og børnehaver. Jeg kan afsløre, at det synes Enhedslisten ikke! Andre ting, vi vil tage op i år er unges trivsel.

Natur

I udvalget for plan og miljø vil vi udover fortsat fokus på klima og drikkevand, gå i gang med at arbejde for at vi som kommune aktivt skal øge biodiversiteten. Det handler om drift af vores egne skove og grøftekanter, men også om hvordan vi udstykker og hvad vi anbefaler borgerne. Det bliver spændende hvor langt vi kan nå med det.

Januars konkrete sager

Vores forslag fra i sommer om at kommunen holder op med at investere i firmaer, der tjener penge på fossile brændstoffer, har nu fundet vej til kommunens finansielle politik, og bliver indarbejdet i den. I sagen om togskinner i Østjylland, stemte vi som de eneste imod, at der i kommunens høringssvar skulle indgå en generel absolut afvisning af ny linieføring øst om Skanderborg. Vi ønsker at opgradere vores banenet i fremtiden, og få flere passagerer og fragt over i tog i stedet for biler. Så vi er ikke principielt imod flere togskinner. Vi er enige med resten af byrådet om at beslutningen om linjeføringen ikke skal trækkes i langdrag, og om at jernbanebro over Stilling sø er helt uacceptabelt.

Vær med

Alle er velkomne i Facebook-gruppen “Folkedybet”, hvor vi diskuterer nogle af byrådssagerne, og hvor I også kan foreslå sager at tage op. Man behøver ikke være medlem af partiet.  Medlemmer kan til gengæld melde sig i baggrundsgruppen, og følge med helt tæt på og bidrage med viden og holdninger. I kan også altid kontakte mig på Maria.temponeras@gmail.com med kommentarer eller spørgsmål.

Maria Temponeras