Bisiddere og rådgivning

Bisiddere og rådgivning

På mødet med brugere af Jobcentret den 26 april efterspurgte folk flere bisiddere og mere rådgivning.

Denne liste er et forsøg på at finde tilbud, der er et svar på det, først og fremmest i forhold til professionel hjælp, eller i hvert fald hjælp på baggrund af specialviden. Det er ikke en endelig liste, alle kan bidrage med at fortælle om gode tilbud, og listen vil blive opdateret.

Fagforeninger:

Hvis man er medlem af en fagforening, er der flere muligheder for rådgivning og assistance af bisiddere. Det koster et fagforeningskontingent, men dels kan det være et nedsat kontingent, dels får man samtidigt forskellige tilbud, det kan være billigere forsikring.

Alle medlemmer af LO fagforeninger i Skanderborg (f.eks.FOA, 3F og HK) kan få gratis hjælp af en socialrådgiver inden for f.eks lovgivning, sygedagpenge, kontanthjælp og en bisidderordning.

Find en fagforening, der omfatter det område, du har været ansat eller studerende i, og find ud af, om du kan blive medlem, hvis du ikke er det.

Organisationer og foreninger:

LAFS er Landsforeningen af fleks- og skånejobbere. Her kan man blive medlem, også selvom man endnu ikke er fleks- eller skånejobber, og få rådgivning og hjælp af et korps af uddannede bisiddere. Et medlemskab koster 295 kr. om året for et enkeltmedlemsskab og 395 kr. for par/samboende. Så er rådgivning og bisidder gratis, LAFS betaler også transport for bisidderen op til de første 50 km. Kontakt LAFS på mail [email protected], eller på telefon 93208060.

Mødrehjælpen er også for familier i en sårbar situation med børn under 18 år. Her kan man f.eks. få rådgivning om sine sociale rettigheder, retshjælp og økonomi. Du kan tale med en rådgiver på tlf. 33458600. Der er et Rådgivningshus i Aarhus, som du kan blive henvist til.

Den Sociale Retshjælp er en landsdækkende rådgivnings- og interesseorganisation, der tilbyder gratis juridisk rådgivning enten på telefon 70229330, mail [email protected] eller ved personligt fremmøde på kontoret i Aarhus, Augustenborggade 2, Aarhus C; man kan også skrive et brev til kontoret.

Mange patientforeninger har bisidder- og/eller rådgivningsfunktion med ekspertise indenfor deres sygdomsfokus og patientgruppe. I Skanderborg kan man finde foreningerne på nettet, f.eks. Landsforeningen Sind, Gigtforeningen, Hjerteforeningen og Diabetesforeningen. Nogle tilbud er kun for medlemmer, det kan du få oplysning om på telefon eller mail på foreningernes hjemmesider. Alle er velkomne til at henvende sig.

Hvis du har været uden bolig eller er det, kan du få hjælpe hos SAND, interesseorganisationen for nuværende og tidligere hjemløse. Her kan du få rådgivning i forhold til lovgivning, kommunale forvaltninger, boformer, boligselskaber og misbrugscentre og bruge bisidderordningen. SAND samarbejder med Sammenslutningen af danske socialrådgiverstuderende. Man kan få oplysninger på tlf. 89937060.

Hvis du har spørgsmål eller forslag til andre muligheder for rådgivning og bisidderstøtte, så skriv til Inger Moos på mail [email protected] eller ring på 40511046, bedst om formiddagen.

Inger Moos