Medarbejderindflydelse og politikeransvar: Er vi fanget i Skanderborgmodellen?

Vi diskuterer i øjeblikket styrelsesvedtægten, som skal revideres. En vigtig ting er hvordan medarbejderne i kommunen får indflydelse på deres arbejdsvilkår og på hvordan det hele drives. Kommunen er kommunens største arbejdsplads. Medarbejderne er dem, der ved hvor skoen trykker, hvad der fungere og ikke fungerer på skoler og institutioner. Som det er nu, er der minimal politisk kontrol med de enkelte enheder, fx skoler. Det er kontraktholdere, fx skoleledere, der groft sagt styrer deres enheder som de vil. Det betyder, at hvis noget ikke fungerer, er det kun lederen, der beslutter , om det skal meldes videre i systemet. Eneste anden mulighed er hoved MED udvalg, hvor der ikke sidder nogen fra hver enhed. Hvordan sikrer det system, at der er feedback fra konsekvenserne af regler og politikker? Der må være en bedre måde.