Flere voksne til børnene

I Tyskland er du en ravnemor, hvis du slipper dit barn af syne inden det er fyldt tre. Her overlader vi Næsten allesammen vores unger til pædagogerne fra de er helt små, og er trygge ved forskningen, der har fortalt os, at det er ok. De har det godt og knytter sig til andre voksne end os, og andre børn end deres søskende. Det er flere år siden, at de samme forskere gik ud, og sagde at nu var det ikke længere ok. Der er ikke længere intensiv tid nok mellem barn og voksen i landets vuggestuer, til at de kan knytte sig og trives.
Man kan ignorere det, eller man kan reagere ved at gå på deltid eller man kan gå linen ud og passe børnene hjemme, hvis man er rig nok til det. Det er oftest mødrene der gør det, blandt andet fordi vi har så ulige løn, og så har vi miseren med at mænd får alle magtpositioner og den store pensionsopsparing. Og en ny generation af fattige kvindelige pensionister.
Det bedste ville selvfølgelig være, hvis alle forældre havde mulighed for at arbejde mindre end fuld tid, mens børnene er små. Jeg tror det ville give os alle et mere menneskeligt samfund. Men det skal ikke være dårlige institutioner, der presser middelklassens mødre hjem til kødgryderne, mens underklassens børn er nødt til at være der hele dagen.
Istedet skal vi genoprette økonomien i vores verdensberømte daginstitutioner, så de igen bliver trygge, udviklende og rare.
Det angår os alle, ikke kun dem, der har småbørn lige nu. Vi har været der, eller kommer der, eller vores nabo er der. Støt forældrene protester!