På den anden side af to valgkampe

Så er vi på den anden side af to valgkampe i en hektisk måned.

EU valgkampen gav et mandat til Enhedslisten, Nikolaj Villumsen blev valgt til EU Parlamentet. Sammen med de andre venstrefløjspartier der, bliver han en stærk stemme i Europa.

Folketingsvalget skabte et nyt, rødt flertal, som Enhedslisten er en vigtig del af, selvom vi mistede et mandat. De forhandlinger, der starter i dag, bliver svære og afgørende for en ny retning i Danmark med mere lighed, solidaritet og grøn politik.

I Enhedslisten Skanderborg kan vi godt være vores indsats bekendt. Mange bød ind på de forskellige opgaver i de to valgkampe:

  • Maria var vores dygtige og flittige lokale kandidat, der var her, der og allevegne.
  • Plakatopsættere var ude som de første og fik Ø’er sat op på mange strategiske steder. Nu bliver de til plakatnedtagere, der samler ind til næste gang.
  • Hver gang Maria eller en anden kandidat fra Østjylland var til valgmøde, var mindst en person med til støtte og til uddeling af valgmateriale.
  • Hver lørdag startede vi ud på Kulturtorvet i Skanderborg, hvor nogle tog til andre centerbyer, for at få en snak med folk og få uddelt vores materiale. Nogle var også på gaden andre dage, hvor de havde mulighed for det, i andre dele af kommunen.
  • Der blev uddelt EU foldere til postkasserne strategisk i kommunen, der var ikke til hver postkasse.
  • Folketingsvalgfoldere blev for størstedelen uddelt af et firma, men nogle tog sig på at få uddelt i Hørning og Låsby.
  • Et stort arbejde gjorde også de valgtilforordnede, ialt fem personer, der stillede sig til rådighed for de længste arbejdsdage, man næsten kan forestille sig.

Nu er det hverdag igen, hvor vi følger forhandlingerne i Folketinget, og genoptager vores arbejde i byråd og foreninger for et mere rødt og grønt Skanderborg. I Region Midtjylland er faren for nedlæggelse vel drevet over, så vi vil gå fuldt og helt ind i at styrke det arbejde, med bedre sundhed, mere kollektiv trafik og kamp mod forurening.

Vi har fået seks nye medlemmer, som vi byder velkommen, og som vi håber finder sig tilrette hos os.

Tak alle sammen

Inger Moos, bestyrelsesmedlem og kontaktperson