Svinefabrik fra luften

Lokalpolitikere står magtesløse i forhold til grisefabrikker

Lokalpolitikere står magtesløse i forhold til grisefabrikker

Kommunen har igen modtaget mange klager over en miljøgodkendelse til en stor udvidelse af en svinefarm i Dover sogn. Naboerne er bekymrede for lugtgener, grundvandsbeskyttelse og naturen i området. Det kan jeg godt forstå og i Enhedslisten er vi ikke kun bekymrede, vi er rasende.

Det industrielle landbrug i Danmark, med sin alt for voldsomme såkaldte produktion af dyr er ikke kun en stor belastning for natur og grundvand, og et etisk problem i forhold til dyrevelfærd, men har også en kæmpe klimapåvirkning. For os, der bor på landet, er det ikke kun teoretisk viden om klodens klima og økosystemer. Der er pesticider og gylle i den luft vi og vores børn indånder, og det er det økosystem vi selv er en del af, der bliver fattigere på liv år for får. Kig ud over markerne, og det katastrofalt fald i mængden af insekter og fugle er tydeligt, hvis vi husker vores barndoms mylder af liv på landet. Det er selve vores livgrundlag, der er i fare, den landbrugsjord, hvor vi skal dyrke den mad vi lever af.

Det er helt berettiget og på høje tid, at mange nu udtrykker bekymring og modstand mod en intensivering af svineproduktion.  Det er imidlertid ikke i byrådssalen, at slaget står. Det er en blindgyde at rette vreden mod kommunens administration og politikere. Byrådet i Skanderborg går foran de fleste andre kommuner i forhold til at om nødvendigt begrænse landbrugets ret til at forurene, som i vores nye indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Lovgivningen i forhold til udvidelser af svinefabrikker er imidlertid fastsat på Christiansborg. Som kommunens miljøafdeling svarer os lokalpolitikere, når vi spørger hvad vi kan gøre:

Hvis en ansøgning lever op til alle krav i husdyrbrugsloven, har kommunen pligt til at give tilladelse til det ansøgte. Folketinget har i husdyrbrugsloven vedtaget ret præcise kriterier for, hvad der kan tillades, og dermed er der kun meget få vurderinger kommunen kan/skal foretage.

Hvis Byrådet ønsker at nægte godkendelsen vil dette med sandsynlighed ikke få medhold i klagenævnet, da ansøger opfylder alle krav.

Det er samtidig ulovligt for en kommune, at træffe en afgørelse, som vi forventer er forkert, og som klagenævnet derfor vil omgøre/hjemvise.

Det samme vil gøre sig gældende, hvis byrådet vælger, at træffe en ny afgørelse, som ophæver den allerede eksisterende afgørelse.

Det er altså loven, der skal ændres, hvis vi vil forhindre denne og andre svinefabrikker i at udvide endnu mere. Enhedslisten arbejder i folketinget for en snarlig halvering af antallet af slagtesvin i landet, og på sigt endnu mindre animalsk produktion, så belastningen af natur, vandmiljø, grundvand og jordkvalitet kan stoppes og der kan starte en genopbygning i stedet. I Danmark kan vi dyrke langt flere fødevarer end vi selv kan spise, uden at ødelægge økosystemerne.

Men den plan kan ikke gennemføres uden pres fra befolkningen. Husk da befolkningen forhindrede indførelse af atomkraft i Danmark. På samme måde kan vi stå sammen om forandring fra industrielt til naturvenligt, dyreetisk , miljøvenligt og klimavenligt landbrug.

Så kære klagere, naboer og andre med-skanderborggensere. Protestér, aktionér, demonstrér. Sørg for det kan høres og mærkes helt til Christiansborg. Handling skaber forvandling. Vi er med jer.

Maria Temponeras

Bjedstrupvej 19B

8660 Skanderborg