Generalforsamling 2020

Hej alle i Enhedslisten Skanderborg

Vi afholder Generalforsamling den 11 juni hos Maria Temponeras, Bjedstrupvej 19 i Bjedstrup, fra kl. 19. Der er spisning fra kl. 18, her er tilmelding nødvendig. Hvis nogen har brug for kørsel eller kan tilbyde kørsel (f.eks fra Skanderborg), må man gerne sige til.

Vi sørger naturligvis for, at alle regler om hygiejne og afstand overholdes, hvis vi kan, sidder vi udenfor.

I år vil afdelingen tilbyde, at du kan følge med i generalforsamlingen fra din computer eller smartphone. Du må gerne melde din interesse til Duncan, hvis du er interesseret.

Dagsordenen er:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra arbejdet i byrådet og regionen
  3. Godkendelse af regnskab
  4. Budget for næste år
  5. Indkomne forslag, herunder forslag til vedtægter, senest 14 dage før generalforsamlingen med henblik på udsendelse til medlemmerne
  6. Vedtagelse af arbejdsplan for det kommende år
  7. Valg af afdelingsbestyrelse
  8. Valg af delegerede til Enhedslistens Årsmøde 3/4 oktober og til Enhedslisten Region Midtjyllands Repræsentantskabsmøde den 21 juni
  9. Valg af revisor
  10. Eventuelt

Hvis du mangler papir til generalforsamling kan dyu tag fat i en af undertegnet for en digital kopi af Dagsorden, Bestyrelsens beretning, Indkomne forslag (3) og Arbejdsplan for det kommende år.

Hilsen Inger, kontaktperson, [email protected]
og Duncan, webradaktør, [email protected]

Afdelingens kontaktside

Efterlad et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.