Udbuds Klausuler

Klausuler i alle offentlige udbud

EL vil arbejde for både sociale og miljømæssige klausuler i alle offentlige udbud: Vil man vinde en licitation i vores kommune, har man overenskomst. Man forpligter sig til at ansætte et givet antal langtidsledige, lærlinge og/eller fleksjobbere. Vi vil ikke se stiltiende på, at disse jobs går til underbetalte østeuropæere. Disse klausuler skal også gælde de institutioner (museer, oplysningsforbund, sportsfaciliteter m.v.), der modtager støtte fra kommunen. Her kan man se, hvordan det stod til i sommer på området.