Tempo på lokaldemokrati for alle i Skanderborg

I starten af 2018 starter en proces med at lave kommuneplan for landsbyer og småbyer i Skanderborg. Der er lagt op til at starte med at spørge folk i landsbyerne selv, hvad de synes de har brug for. Det er fedt og det starter med et informationsmøde d. 9. januar.

Men hvordan kan vi sørge for, at det ikke er de samme folk, der altid kører borgerforeningerne, der igen får ordet? Hvad med børnene, de unge, de enlige forældre, drankerne, de ensomme, dem der ikke kan sproget, de funktionshæmmede? Jeg synes det er mega vigtigt, at hele landsbyen kan være med i den samtale om hvordan fællesskabet skal udvikle sig.

På byrådsmøde i går foreslog jeg, at der allerede på informationsmødet i januar bliver et oplæg om inkluderende processer og mødeformer. Det kan vi tilbyde som kommune, og vi kan også tilbyde tolkebistand og rådgivning i forhold til psykisk sårbare og andre, der ikke bare møder op , når der indkaldes til borgermøde tirsdag aften kl 19.

Dansk Folkeparti var direkte imod mit forslag. De synes, at det kan landsbyerne godt selv finde ud af. Og fedt hvis de kan, men hvad hvis et fokus på mangfoldighed kunne skubbe lidt til vanerne, og få nogen til at deltage i demokratiet og det lokale fællesskab, som ikke plejer at være med ?

Jeg håber det bliver en proces med en sprudlende buket af forskellige mødeformer. Nabokaffe om formiddagen, spaghettimøde så børnefamilierne kan være med, walk and talk i skoven. Håber at der bliver banket på hos hinanden, og taget hensyn til vores forskelligheder, og grinet og snakket, og at alles mening vejer lige tungt, når der skal tages beslutninger i landsbyerne.

Maria Temponeras, byrådskandidat Skanderborg