Tempo på blomstrende grøftekanter i Skanderborg

Lyden af svirrende insekter og alle de småfugle, der lever af dem, er lyden af sommer. Den mangfoldige natur på landet med krat og skel og grøfter og marker, søer og græssede enge, er grunden til mange af os bor på landet. Men naturen er hårdt presset. Mængden af flyvende insekter er faldet drastisk i de senere år, viser nye undersøgelser.

Der er tegn på, at pesticider er en del af årsagen til insekternes massedød, men det er også mangel på levesteder. Det er ikke manglende planter den er galt med, men mængden af blomstrende planter. De store marker med monokultur af den same plante, og parcelhushavernes græsplæner er ikke dejlig natur for bier og andre bestøvere, det er en ørken.

Naturen og insekterne i Skanderborg har brug for giftfri dyrkning, men også for mere fri natur. Vi kan alle sammen bidrage til det der hvor vi bor, og på vores fælles kommunale arealer skal vores dygtige gartnere vise vejen 🙂 Græsplæner er gode til at spille bold på, men der, hvor ingen spiller bold er der plads til en masse varieret liv

Kommunens grøftekanter skal myldre af blomster og liv, og også i parker og grønne områder skal der være plads til blomstende planter. Allerede i 2018 har vi  sat forsøg i gang med at fræse blomsterfrø af hjemmehørende blomstrende planter i jorden på udvalgte steder, for at se hvordan det går med at holde det, og med folks reaktioner.

Det bliver så godt! Håber vi kan udvide året efter og lidt efter lidt gøre Skanderborg grønnere og vildere og fyldt af frodig og mangfoldig natur.

Maria Temponeras, spidskandidat for Enhedslisten Skanderborg