Støt-Irene-Netværket

Støt Irene Netværket afholdt “ANSTÆNDIGHEDENS DAG” foran Kulturhuset i Skanderborg Lørdag d. 12 Juli 2014 kl. 11.00. Udtalelse fra Mødet:

Til politikere og forvaltning i både Skanderborg – og alle andre kommuner!


Irene-sagen, som førte til sultestrejken i Hørning, har ikke bare medført en betydelig presseomtale. Den har også affødt mange reaktioner på de sociale medier som fx Facebook.
“Støt-Irene-netværket”, “Lediges vilkår”, “Randers mod nedskæringer”, “Syg i Svend-borg” og “Syg i Silkeborg” har også modtaget henvendelser, som viser, at folk føler sig dårligt behandlet. I mange tilfælde er årsagen en lovgivning, som man ikke har et ansvar for ude i kommunerne. Men i andre tilfælde ser vi også grelle “fejl” i forvalt-ningen af denne lovgivning, som er umulige at bortforklare.
Eller rettere: Den egentlige forklaring er, at nogle af samfundets svageste grupper bliver ofre for kommunale spareøvelser. Der skæres en hæl og klippes en tå for at få budgetterne til at hænge sammen. Og det tyder på et systempres på de enkelte sags-behandlere, for at kommunerne kan slippe billigst muligt.
Det kan måske gå så vidt, at der internt i systemet opstår en korpsånd/virksomheds-kultur, så det i det daglige føles legitimt, at klienter behandles dårligt. Fx ved at disse italesættes som urimelige eller psykisk ustabile. Der findes naturligvis eksempler på urimelige klienter, men det må ikke bruges som en bekvem undskyldning, hvor der reelt er tale om fejl.
I skal huske, at jeres systemer besidder en enorm magt. Enkeltindivider og hele familiers deroute fra almindelig vellønnet borger til hjemløs kan klares med tre under-skrifter: Én fra en arbejdsgiver og så to sagsbehandlere. Denne magt indeholder også faren for magtmisbrug.
Vores hovedmål er naturligvis at protestere mod en menneskefjendsk lovgivning, som i løbet af to år har smidt op mod 50.000 ud af dagpegesystemet. Og som fratager syge deres dagpenge efter kun et halvt år, eller påfører kontanthjælpsmodtagere en gensidig forsørgelsespligt, der både krænker det enkelte individ og de to parters lige-stilling. Og vi kunne blive ved.
Denne protest burde landets kommuner være en del af, da det er her man oplever, hvor skoen trykker. Det sætter også behovet for whistleblower-ordninger på dagsor-denen, for specielt sagsbehandlere, som står ansigt til ansigt med problemerne, skal trygt kunne gå til en uvildig instans. En instans, der kan undersøge, om en borger har fået en fair behandling i overensstemmelse med både lovgivning og sociale hensyn.

Under alle omstændigheder har denne sag lært os, at vi skal holde øje med, hvad der sker i de enkelte kommuners forvaltning. Både af hensyn til denne – men især af hensyn til klienterne, vil vi opfordre jer til at sprede dette budskab i det offentlige system.
“Støt-Irene-netværket”, irenejnet@gmail.com, tlf. 51 16 68 98.

Talere på mødet: Henrik Qvist,

Allan Krautwald og Irene Jørgensen.