Socialpolitik

Enhedslisten mener, at mennesker er vigtigere end økonomi. Vi vil gøre op med ideerne om, at alt skal kunne måles og vejes, sættes på formler og i skema, i virksomhedsplaner og måles i produktivitet. Vi er ikke tilhængere af “new public management” i den kommunale forvaltning.

Vores kodeord i al socialpolitik er:

  • Frihed, værdighed, medmenneskelighed og social retfærdighed
  • Frihed betyder, at den enkelte har maximal indflydelse på sit eget liv. Formynderi hører fortiden til

Værdighed betyder respekt for den pressede borger og det sårbare menneske. Respekt for den enkeltes egen indsats, levevis og kultur, hvad enten det er en arbejdsløs, en handicappet, en hjemløs eller en psykisk syg.

Medmenneskelighed betyder at samspillet mellem kommune og borger bygger på tillid og samarbejde mere end på rigide regler og bureaukratiske forordninger.

Social retfærdighed betyder at de brede skuldre løfter de tungeste byrder. At den stærke hjælper den knapt så stærke. Der skal ske en omfordeling af værdierne, så vi får større lighed og tryghed i samfundet. Man skaber ikke lighed ved at behandle folk ens.

I Enhedslisten går vi ikke ind for parallelsamfund – hvad enten de er ghettoer for fattige, flygtninge og indvandrere eller institutioner for fysisk eller psykisk handicappede. Vi mener, at Levefællesskabet Hertha i Herskind er et rigtig godt eksempel på integration af unge udviklingshæmmede til gavn for både handicappede og ikke-handicappede. Vi ser gerne erfaringerne herfra anvendt og udfoldet i andre dele af samfundet.

I Enhedslisten vil vi arbejde for et bedre samspil mellem regionens psykiatri og sygehuse på den ene side og de kommunale opgaver som forebyggende sundhed, genoptræning og socialpsykiatriske tilbud på den anden side. For tidlige udskrivninger ses for ofte, og kommunen har derfor ikke muligheder for at forberede den sociale indsats i. Dette fører til alt for mange tilbagefald og gentagne indlæggelser til stor skade for den enkelte. Her har sparekniven vundet over omsorg for såvel fysisk som psykisk syge, det er ikke i orden.