en bog

Så afgik skolereformen og al dens væsen endelig ved en stille død

Peter Kjær, byrådsmedlem, Enhedslisten

Nogen officiel begravelse bliver der naturligvis ikke tale om. Der har været hængt al for megen præstige og alt for mange ressourcer i reformen fra al for mange sider, til at det officielt kan blive kaldt et fejlskud. En stille død er så langt at foretrække for de politikere, der har stået bag skolereformen fra 2013. Så der ønskes ingen ”Tak til dem, som bar”, tak.

Kun Enhedslisten og Liberal Alliance var imod folkeskolereformen. En noget uvant politisk konstellation, der passende kan ses om et eksempel på, at flertallet ikke altid har ret.

Når jeg skriver ”skolereformen og al dens væsen”, er det fordi skolereformen skal ses i sammenhæng med en lang række politiske tiltag, som havde med synet på lærere, børn, stat og samfund at gøre.

Der var et opgør med lærerne, som skulle ”normaliseres” i forhold til andre lønmodtagergrupper. Tilliden til, at lærere selv kunne administrere hvor og hvordan, de bedst kunne udføre deres arbejde, var tilsyneladende væk. Derfor skulle lærerne fremover have fuld tilstedeværelse på skolerne. Tilliden til, at lærerne med metodefrihed kunne tilrettelægge undervisningen meningsfuldt for deres elever, var tilsyneladende væk. Derfor blev der indført læringsmålstyring. Tilliden til, at lærerne kunne kommunikere meningsfuldt med forældre og elever, var væk. Derfor blev der introduceret læringsplatforme, elevplaner og nationale test.

Der var et opgør med forståelsen af statens forhold til borgerne og borgernes børn. Derfor blev benchmarking i form af OECD’s PISA-undersøgelser fremhævet. Landene skulle spilles ud mod hinanden, så succes kunne måles på landenes evnen til at frembringe den mest konkurrencedygtige ungdom. Staten blev til en konkurrencestat, hvor der i sidste ende kun er plads til vindere.

Der var et opgør med forståelsen af børn. Børnene skulle være samfundets redning, så de skulle alle lykkes. Intet spild var tilladt. De nationale mål foreskrev, at ” Folkeskolens elever skal blive så dygtige, som de kan”. Hvilket umenneskeligt pres at lægge på børn. Vi siger til børnene, at hvis de ikke bliver dygtige nok, så er det ikke samfundets skyld; det er deres egen skyld. Visible learning skulle sikre, at børnene hele tiden blev holdt til ilden og fik udstillet deres succesgrad. Eleverne skulle lære at lære i stedet for at blive undervist, og de skulle vurdere deres egne resultater i forhold til mål, de selv skulle sætte sig. Farvel barndom!

Enhedslisten har nu sammen med Liberal Alliance og de partier, der stod bag folkeskolereformen i 2013 i praksis aflivet reformen med en aftale fra 1. juni. Forinden havde evalueringer af folkeskolereformen vist, at reformen ikke havde virket på sine egne præmisser. Skadevirkningerne bliver næppe nogensinde evalueret. Den nye aftale fra 1. juni omtaler naturligvis ikke folkeskolereformen fra 2013, eller den 25 dages lockout af lærerne, som Skanderborg kommune deltog i som optakt til folkeskolereformen. Moderniseringsstyrelsen, som med sine New Public Management-doktriner drev processen med en folkeskolereform igennem, findes ikke mere. Corydon-doktrinen, der dikterede, at lærerne skulle finansiere folkeskolereformen er kasseret. Frontfiguren, Bjarne Corydon, har nu fundet sig til rette som ansvarshavende chefredaktør og administrerende direktør på dagbladet Børsen.

I stedet for en trist begravelsesstemning, bliver den nye aftale iscenesat som en genopstandelse. Der bliver især talt om øget frihed for skolen. Coronakrisen, som samfundet har gennemlevet og med nyt håb næsten kan se tilbage på, bliver brugt som afsæt for aftalen. Man får indtryk at, at folkeskolen går en ny, lysende fremtid i møde. Nåja, og så følger der naturligvis også en lille pengegave med. Så får vi se, hvordan det spænder af i Skanderborg, hvor de nyerhvervede frihedsgrader administreres af kontraktholderne.