This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license. Attribution: Carsten Wiehe

Ry Bytorv – en tvangsarv

16. februar 2019, 08.00
Af Claus Leick (SF) og Maria Temponeras (EL)
Byrådsmedlemmer i Skanderborg

BYTORVET Beslutningen om en ny lokalplan for Ry Bytorv er ikke helt så enkel, som flere læserbrevsskribenter gerne vil gøre den til. Reelt har det ikke været muligt at reducere bygningshøjden, fordi Skanderborg Byråd er bundet af aftaler indgået for over ti år siden mellem Ry Byråd og Ry Bytorv.

SF og Enhedslisten betragter sagen om Ry Bytorv som en tvangsarv, som det efter vores vurdering ikke har været muligt at ændre ret meget på. Vi har forsøgt at justere projektet til det bedre. Det er lykkedes, selv om fx naboerne vil mene, at det er »småting«.

Havde byrådet ikke været bundet af tidligere aftaler, havde både projekt og proces set helt anderledes ud. Borgerne i Ry havde fået langt mere indflydelse på projektet, sådan som kommunen fx lige nu laver inddragende processer i Ry Øst og Låsby.

Kernen i sagen er Ry Byråds aftale med ejerne af Ry Bytorv, der med en lokalplan i 2007 fik lov til at bygge i henholdsvis fem og fire etager. Sammen med lokalplanen blev der indgået en såkaldt salgsaftale, hvor kommunal jord – herunder dele af Randersvej – blev solgt til Ry Bytorv.

Aftale og lokalplan blev efterfølgende godkendt at Skanderborg Byråd, hvor kun SF stemte imod.

Det er især salgsaftalen, hvor Ry Byråd med den ene hånd giver tilladelse til højt og massivt byggeri og med den anden hånd sælger egen jord til projektet, som giver bindingerne – også i den nye lokalplan.

På den måde er kommunens tilladelse til at bygge højt og massivt blevet gjort afhængig af en jordhandel med Ry Kommune.

Under behandlingen af den nye lokalplan for Ry Bytorv har miljø- og planudvalget fået en juridisk vurdering af, hvad der ville ske, hvis Skanderborg Kommune med en ny lokalplan fx valgte at reducere byggehøjden til to etager.

Her er svaret, at det vil være et klart aftalebrud ift. Ry Bytorv, netop fordi retten til at bygge højt og massivt er kædet tæt sammen med salgsaftalen.

Kommunens chefjurist vurderer, at hvis byggemulighederne bliver reduceret i en ny lokalplan, vil Ry Bytorv kunne forlange erstatning. Hvis det skulle komme til en retsag, vil Skanderborg Kommune tabe med et brag.

Det er klar besked – især når vi taler om en erstatning, der nemt kan løbe op i et tocifret millionbeløb.

Selvom vi gerne havde set en mere inddragende proces omkring anden fase af Ry Bytorv, må vi erkende, at »slaget om højden« på bygningerne foregik i 2007. Det er grunden til, at vi har stemt for den nye lokalplan, der trods alt er bedre end den oprindelige lokalplan, hvor der var langt mere massivt byggeri på grunden.

I øvrigt er Ry Bytorv ikke den eneste sag, som Skanderborg Byråd har tvangsarvet fra Ry Byråd. Lige nu er der gang i et større byggeri bag Ry Mølle ud til Lillesø og Gudenåen. Et kontroversielt byggeri, som Skanderborg Kommune også har tvangsarvet – i øvrigt sammen med retten til at bygge kontorhuse i syv etager på Kildebjerg ud mod Skanderborgvej – tæt ved cykelzonen.