Pressemeddelelser – de lockoutede lærere

Enhedslisten støtter de lockoutede lærere

Har vi overhovedet været utilfredse?

Enhedslisten har det indtryk, at vi i Skanderborg Kommune er godt tilfredse med den aftale, vi har haft med lærerne frem til påskeferien. Vi undrer os derfor over, at byrådet ikke offentligt har taget afstand fra den måde, Kommunernes Landsforening (KL) har ført sig frem på overfor Danmarks Lærerforening.

Ansæt dog ledige lærere til at øge folkeskolens kvalitet

I februar beskrev to forskere, at de to store undersøgelser, som Antorinis heldagsskole bygger på, ikke påviser nogen som helst sammenhæng mellem antallet af timer og elevernes faglige udbytte af undervisningen. Alligevel skal heldagsskolen presses igennem uden diskussion.

Hvis regeringen så inderligt ønsker, at eleverne skal have mere tid sammen med en lærer, så kunne man ansætte ledige lærere i regulære stillinger, så børnenes undervisningstid kunne øges uden at kvaliteten gik tabt. Men man vælger bevidst at holde ledige lærere ude, samtidig med at man øger presset på lærere med job.

Hvorfor mon? Hvorfor al den ballade med lockout.

Gennemgribende skolereform som et prestigeprojekt?

I starten kaldte KL det “normalisering”. Det havde man dog svært ved at forklare, så nu begrunder KL lockouten med en “kamp for retten til at lede”, altså de samme præmisser, som gælder i den private sektor, hvor direktøren bestemmer og har ledelsesretten.

Regeringspartierne er glade, for nu kan de trygt diktere heldagsskole uden at øge budgettet. Ansvaret er jo placeret hos lærerne og deres leder. Det kan ende med, at skolen forandres gennemgribende. Ikke fordi nogen har en ide om at forandringerne er gode for børn eller undervisning, men fordi det passer ind i den beklumrede tidsånd, der især blæser rundt i finansministeriet, og som hævder, at hvad der er godt for markedet er godt for alt og alle, den neoliberale tænkning.

Er regeringspartierne neoliberale?

I den forgangne uge udtalte flere Venstrepolitikere ros til regeringen for at gå længere, end de nogensinde ville have held med. Bremserne er slået helt fra. Al politik bygger på teorier, der er udtænkt af de økonomer, som førte hele verden ud i den finansielle krise og familier ud i armod.

Men behøver denne uansvarlighed også at ramme skolen?

Skal vi have ødelagt fremtidsdrømmene også, eller vil de kommunale baglande mande sig op og sige fra?

Vil de sammen med Enhedslisten undsige KL, så vi kan få en aftale der gør lærerne til engagerede medspillere i skolen?

Vi har set de første spæde skridt, idet Ole Juhl Jeppesen fra SF og Viceborgmester Tage Nielsen fra de radikale har deltaget i hver sin underskriftindsamling mod KLs og finansministerens håndtering af forhandlingerne. Det vil vi gerne rose dem for, og vi håber, at flere følger deres eksempel.

Den nye farce: “KL er ren”

KL har fra starten stået benhårdt fast på sit krav om at fjerne arbejdstidsaftaler helt fra lærernes overenskomst. Det er essentielt for regeringen, at dette lykkes for KL. Uden en arbejdstidsaftale kan lærerne tvinges til at forberede sig mindre og undervise mere. På den baggrund kan regeringens plan om helhedsskolen sættes i værk.

Når regeringen og KL stædigt benægter at have lagt en plan sammen, så er det som at høre “Rolf er ren” Sørensen og andre cykelrytteres gentagne benægtelser af at have taget doping. Alle kan jo godt høre den er gal, og gentagelserne gør det blot værre.

Vedtaget på Enhedslisten Skanderborgs generalforsamling 6. april 2013