Pressemeddelelse om valgteknisk samarbejde med Alternativet

I forbindelse med kommunalvalget i 2021 (KV21) er Enhedslisten og Alternativet samt løsgænger Hanne Stender Damkjær, tidligere Alternativet, blevet enige om at gå i valgteknisk samarbejde.

Formålet med samarbejdet er at sikre, at de mange grønne stemmer bliver hørt og at så få stemmer som muligt spildes.

Desuden kan vi med valgsamarbejdet opnå så meget indflydelse som muligt på de politiske områder, der er vigtige for de involverede parter. Der er adskillige interessesammenfald, hvor vi kan samarbejde om at påvirke byrådets beslutninger.

Som eksempler på interessesammenfald kan nævnes den grønne politik i Skanderborg kommune. Her mener vi, der bør gøres meget mere. Det gælder f.eks. på landbrugsområdet, inden for transportsektoren og i forbindelse med byggeri. Vi ønsker, som klimarådet, at vi sætter fart på den omstilling, som vi ikke kommer uden om, hvis vi skal efterlade kloden og hermed Danmark i en tilstand, der gør det muligt for vores efterkommere at få en ordentlig tilværelse.

Et andet område, som vi ønsker at samarbejde om, er at lægge større vægt på vækst i livskvalitet og respekt for sociale værdier, så der ikke overvejende lægges vægt på økonomisk vækst. Et ensidigt fokus på økonomi presser både mennesker, natur og klima i en ugunstig retning. Der er brug for at fremme meningsfulde fællesskaber på tværs af f.eks. alder, indtægt og kulturel baggrund.

Der er behov for at give vores lokale demokrati et eftersyn. Vi mener, det er vigtigt, at borgerne oplever, at politikerne ønsker at høre på dem og inddrage dem i beslutninger. Derudover mener vi, at politikerne i Skanderborg byråd har et ansvar for at sige fra overfor landspolitikerne og fortælle om konsekvenserne lokalt, hvis Folketinget træffer beslutninger med negativ konsekvens for borgerne i vores kommune.

Lad os sammen gøre Skanderborg kommune til et endnu bedre sted at bo for dens mangfoldighed af borgere. Lad os udvise den respekt for mennesker, byens og kommunens egenart og særpræg og for biodiversiteten i den smukke natur, en respekt, som vi ved er påkrævet. Det er vores håb, at vores valgtekniske samarbejde vil give os politisk indflydelse til at påvirke kommunen i den retning.

Valg-samarbejdet er åbent for andre partier eller lister, hvis alle tre parter i samarbejdet er enige om at udvide samarbejdskredsen.

De tre parter vil i valgkampen samarbejde på områder, hvor man er enige. Samtidig vil parterne bevare deres identitet og suverænitet på andre områder, hvor forskellene er markante.