Landbrug Svinefabrik Nej

Opråb fra Skanderborg til Christiansborg om svinefabrikker

Når der skal gives tilladelse til udvidelse af svinefarme herude, så kan vi som byråd ikke gøre noget som helst for at tage hensyn til grundvand, natur og mennesker på landet. Loven siger, at når de og de kriterier er opfyldt, så skal de have tilladelsen, lige meget hvordan de lokale forhold er. Det er formelt kommunen der giver tilladelsen, men reelt er vi til grin. Sammen med Mira Issa Bloch fra Alternativet, fremsætter jeg på onsdag (23.01) et forslag til et opråb til Christiansborg, med et ønske om de vil lade os komme over og fremlægge problemet for folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. Håber vi kan få flertal for forslaget.

Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Christiansborg 1240 København K

Ønske om foretræde for Miljø- og Fødevareudvalget

Det er Skanderborg Kommunes oplevelse, at det inden for gældende lov kan være vanskeligt at administrere miljøgodkendelser til udvidelser af store landbrug, så kommunen også på rette måde kan tilgodese hensyn til natur, infrastruktur og øvrige beboere i lokalområdet.

Som det er nu, står kommunen som ansvarlig for miljøgodkendelser, men har meget få muligheder for at foretage en helhedsorienteret afgørelse ud fra hensyn til både ansøger, naturbeskyttelse og beboere i lokalområdet. Hvis reglerne for staldanlæg er opfyldte, skal kommunen give miljøgodkendelse. Afgørelsen er styret af statslige generelle regler og giver et meget lille råderum til at kommunen kan lave en helhedsvurdering som tilgodeser de nødvendige hensyn.

Vi har behov for bedre at kunne træffe individuelle afgørelser ud fra lokale forhold som f.eks. beskyttelse af naturen i området, den lokale infrastruktur i forhold til øget kørsel med f.eks. landbrugsmaskiner og dyretransporter, omfanget og beskaffenheden af øvrig beboelse i området og lokale hensyn til særligt sårbare drikkevandsområder.

Skanderborg Kommune har derfor et stort ønske om at Husdyrbrugsloven ændres, så kommunerne gives mulighed for, på et sagligt og fagligt grundlag, at kunne træffe afgørelser der tilgodeser helheden.

På denne baggrund ønsker vi foretræde for udvalget, så vi kan fremlægge vores sag.

mvh

Skanderborg Kommunes Byråd

Maria Temponeras