Nyt fra medlemsmødet 29/1 2018

Nyt fra medlemsmødet 29/1 2018

Maria orienterede om arbejdet i byrådet. Hun sidder i Miljø og Planudvalget og i Undervisnings- og Børneudvalget. Maria samarbejder med SF og Alternativet, der har pladser i de andre udvalg, Socialudvalget og Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget. Et mandat giver ikke plads i Økonomiudvalget, men Jørgen Gaarde orienterer Maria og Mira fra Alternativet før hvert møde i Økonomiudvalget.

Maria vil løbende orientere medlemmerne i Skanderborg om sit arbejde i udvalg og byråd i mail og på hjemmesiden.

Der er brug for flere, der vil være med i en baggrundsgruppe. Skriv, hvis der er områder, du ved noget om/interesserer dig for til maria.temponeras@gmail.com eller til ingermoos@gmail.com. Dagsordener og referater for byrådet og udvalgene kan ses på Skanderborg Kommunes hjemmeside, hvor man også kan se hvilke områder, udvalgene arbejder med, og hvem der er medlemmer.

Jeppe Studtmund Andersen fortalte på mødet, at han og andre er ved at starte en lokalafdeling af SUF i Skanderborg. Socialistisk Ungdomsfront er en uafhængig organisation af aktivister, der har en officiel samarbejdsaftale med Enhedslisten. Vi snakkede om, hvordan Enhedslisten i Skanderborg kan hjælpe den kommende afdeling af SUF i gang, og hvordan man kan samarbejde. [se evt. SUF Skanderborg intromøde – red.]

Hvis du er medlem af Enhedslisten og arbejdsløs, ansat i et jobcenter eller en a-kasse, medlem af kommunens beskæftigelsesudvalg eller bare almindeligt interesseret i arbejdsløshedspolitik, er der et interessant seminar den 17 marts fra 11-18 i Studiestræde 24 i København. Seminaret er arrangeret af det Faglige Landsudvalg, der refunderer transportudgifter. På seminaret vil man diskutere aktivering på arbejdspladser og i uddannelse og arbejdsløses møde med a-kassen og jobcentret. Hvad kan Enhedslisten gøre lokalt og centralt for at skabe bedre forhold for arbejdsløse? Du kan tilmelde dig på mailadressen kold@thomsen.mail.dk senest 1 marts.

Husk Generalforsamling i Enhedslisten Skanderborg onsdag den 7 marts 2018 kl. 19 i 3F’s lokaler på Villavej 4 i Skanderborg. Dagsorden mm har du fået i mail sidst i januar.