Enhedslisten Midtjylland

Nye regionssekretær i Enhedslisten i Region Midtjylland

Er du den nye regionssekretær i Enhedslisten i Region Midtjylland?

Det forudsætter, at du er medlem af Enhedslisten og har et godt kendskab til vores
organisation og politik. Du har lyst til at udvikle og synliggøre Enhedslisten og vores
politik.

Som regionssekretær skal du understøtte regionsbestyrelsens arbejde. Du deltager i
bestyrelsesmøder og formidler relevante budskaber o. lign. til regionens afdelinger. Du får
det organisatoriske ansvar for afviklingen af regionale konferencer og møder. Du laver
pressemeddelelser, vedligeholder vores regionale hjemmeside og sørger for opdatering på
sociale medier og laver et månedligt nyhedsbrev.

Du understøtter vores regionsrådsmedlemmer med nærmere aftalte opgaver.

Du har god kontakt til afdelingerne, er lydhør overfor deres idéer, udfordringer og
problemer, og bidrager med inspiration, organisatorisk og politisk støtte samt idéudvikling,
og du formidler viden og oplysninger om afdelingerne til regionsbestyrelsen. Du
understøtter afdelingerne i arbejdet med landspolitiske initiativer, og du samarbejder med
landskontoret i Studiestræde om landsdækkende opgaver som f.eks. kurser og
konferencer og bidrager med den praktiske afvikling af årsmøder o. lign.

En af de vigtigste opgaver, som banker på nu, er forberedelsen af valgkampen i november
2021 både i samarbejde med afdelinger og regionsbestyrelsen.

Personlige og faglige kompetencer

Du kan arbejde selvstændigt, forstår at prioritere din tid og får noget fra hånden. Du er
lyttende og forstår at håndtere konflikter. Du er initiativrig, igangsætter og inspirator. Du
er en god formidler både i skrift og tale. Du kan udvise fleksibilitet i opgavevaretagelsen
og er indstillet på, at en relativ stor del af dit arbejde også kommer til at ligge i de sene
eftermiddagstimer, aften og weekend.

Ansættelsesforhold

Tiltrædelse pr. 1/8 2020.

Du ansættes efter overenskomst mellem EL og en række faglige organisationer.

Overenskomsten kan findes i personalehåndbogen på organisationens hjemmeside.

Du ansættes på en årsnorm på 1456 timer svarende til 28 timer/uge. Vi har enhedsløn i Enhedslisten med en løn, der svarer til gennemsnitslønnen for en metalarbejder i Hovedstadsområdet. Lønnen udgør for 28 timer pr. 1/3 2020 30.236,21 kr. inkl. pension og fritvalgsordning.
Det vil være en stor fordel, hvis du har adgang til en bil, da den kollektive trafik desværre ikke dækker regionen specielt godt.

Ansøgningsfrist 20. maj 2020

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Else Kayser (tlf.: 29 44 28 32) eller Lene Fruelund (tlf.: 51 94 44 53)

Ansøgning sendes via e-mail til Thorvald Jepsen: [email protected]