Nekrolog ved Anders Svenningsens død

Charlotte Valløe har på vegne af Enhedslisten i Skanderborg skrevet følgende mindeord over Anders Svenningsen.

Anders Svenningsen var med til at samle Enhedslisten i Skanderborg før kommunesammenlægningen i 2007. Henrik Qvist fra Enhedslisten Skanderborg siger:

”Der er mange bakker i vores Søhøjland, men Anders’ store indsats i valgkampen i 2005 jævnede dem i den grad ud for Enhedslisten. Han satte Enhedslisten på landkortet med en stor personlig indsats. Vi fik partilivet op at køre, og otte år senere blev jeg partiets første byrådsmedlem i Skanderborg. Han lærte mig meget om lokalpolitik, som indtil da ikke havde haft min store interesse. Indtil da var jeg mere optaget af det regionale.”

Før kommunalreformen sad Svenningsen i byrådet i Ry Kommune for Tværsocialistisk Kommunalgruppe, som bestod af alle til venstre for Socialdemokratiet. Anders selv var medlem af SF frem til 2005.

Anders var et ordentligt og reelt menneske, der altid var engageret på den ene eller den anden måde i et politisk projekt. Som murer var han i mange år formand for LO i Silkeborg, og Christian Juhl husker ham således:

”Anders var en enestående fagforeningsmand, en habil murersvend og en person der hurtigt fik medlemmernes tillid, når han hjemmevant som opmåler besøgte byens byggepladser. Her sørgede han for, at der var overenskomst på pladsen, at arbejdsmiljøet var i orden og at alle fik den løn, de skulle have.

Han arbejdede i Murersvendenes Fagforening, der blev en del af SID og senere 3F. Han havde i mange år ledelsesposter i både fagforeningen i LO, og hans velovervejede og lyttende gemyt gjorde, at han havde stor indflydelse, både på det faglige og det politiske område.

Anders havde øje for at politisk arbejde og fagligt arbejde var 2 sider af samme sag. Det vigtigste var den enhed og det samarbejde der kunne skabes i kampen for de daglige resultater.

For ham var socialismen ikke et fjernt mål, men noget, der skulle vokse ud af det daglige arbejde for forbedringer i og for den arbejderklasse, han helt naturligt følte sig som en del af.”

Anders involverede sig lokalt. I starten af 80’erne var han med til at skabe bofællesskabet, Vadestedet, med 21 husstande, hvor der var rejsegilde i 1985. Han boede der sammen med Lisbeth og deres to børn indtil de sammen med tre andre familier fra Vadestedet flyttede til Skovvænget i starten af 90’erne. Her husker mange ham for en betydelig vingård, som dog ikke gav det helt store udbytte.

Samtidig med byrådsarbejdet sad Anders også i styregruppen for den Grønne Guide. Charlotte Valløe husker ham således:

”Det var et stort plus at få Anders i styregruppen. Han var rigtig god til at komme med indspark og kontakter. Han spurgte også mig til råds, hvis der var noget, han ville vide i forhold til den politiske dagsorden i Teknisk Udvalg i Ry. På den måde fik han bragt spørgsmål om zinktages påvirkning af vandmiljøet og forureningen på Siimtoften ind i byrådssalen.”

Anders fik i en sen alder job hos 3F som underviser og flyttede til København, hvor han mødte sin anden hustru fra Nigeria. Senere måtte de flytte til Sverige, for at de kunne blive sammen. Her fik Anders efter nogle år konstateret lungehindekræft, en uhelbredelig kræftform, som han bukkede under for d. 27. maj efter 3 kemokure. Han havde som murersvend arbejdet med asbest i både fliselim og tagplader, og i februar fik han en artikel i Mureren, murersvendenes fagblad, om asbest og sygdommen.

Æret være Anders Svenningsens minde