Kommunalvalg 2021

Siden er under opbygning!

Kandidatlisten er godkendt som følger

1. Peter Kjær, Låsby (medlem af bestyrelsen)
2. Annette Buur, Skanderborg
(medlem af bestyrelsen)
3. Henrik Qvist, Gl.Rye
(medlem af bestyrelsen)
4. Tine Sædholm Pedersen, Tebstrup

5. Daniel Aron Gudnason, Galten

6. Lotte Bækgaard, Hørning

7. Yonathan Goldsthein, Ry

8. Anette Cecilie Skriver, Gl.Rye

9. Ole Davidsen, Jaungyde (medlem af bestyrelsen)