Kommunalvalg 2021

Enhedslisten vil have vækst

Enhedslisten ønsker vi at det er de langsigtede mål og visioner, der sætter dagsordenen for en udvikling til gavn for både befolkningen og miljøet.

Kortsigtet fokus på økonomisk gevinst ender ofte med at være et mareridt for omgivelserne. Klimakrisen viser det.

Derfor vil Enhedslisten først og fremmest sikre omstilling til klimaneutrale løsninger og skabe rum til vækst i biodiversitet, vækst i genbrug og vækst i livskvalitet.

Stress og jag kan ødelægge liv og livskvalitet – selv for børn og unge. Derfor skal vi have øget fokus på tid til naturen, tid til hinanden og til os selv.

Klimakrisen truer vores børn og børnebørn. Derfor skal energiforsyningen være klimaneutral og i videst muligt omfang lokal. Cyklisme og kollektiv transport skal prioriteres, og erhvervsmæssigt skal vi satse på grøn omstilling og grøn jobskabelse.

Vi skal bygge bæredygtigt og varieret med plads til stor forskellighed af boligtyper og beboere i både centerbyerne og landsbyerne.

Enhedslisten Skanderborgs kandidatliste for kommunevalg 2021

Enhedslisten stiller op med en fællesliste, alle overskydende stemmer går derfor til den næste på listen. Listen i 2021 samler mennesker fra hele kommunen: Peter Kjær (Låsby), Annette Buur (Skanderborg), Henrik Qvist (Gl.Rye), Tine Sædholm Pedersen (Tebstrup), Daniel Aron Gudnason (Galten), Lotte Bækgaard (Hørning), Anette Cecilie Skriver (Gl.Rye) og Ole Davidsen (Jaungyde). Du kan læs lidt mere om flere af kandidaterne længere ned af siden.

I forbindelse med kommunalvalget i 2021 (KV21) er Enhedslisten og Alternativet samt løsgænger Hanne Stender Damkjær, tidligere Alternativet, blevet enige om at gå i valgteknisk samarbejde.

Formålet med samarbejdet er at sikre, at de mange grønne stemmer bliver hørt og at så få stemmer som muligt spildes.

Desuden kan vi med valgsamarbejdet opnå så meget indflydelse som muligt på de politiske områder, der er vigtige for de involverede parter. Der er adskillige interessesammenfald, hvor vi kan samarbejde om at påvirke byrådets beslutninger. Læs mere om det valgteknisk samarbejde.

Du er også meget velkommen til at læse vores Valgfolder for Kommunevalg ’21.

Læs mere om vores kandidater …

Peter Kjær, Låsby

(medlem af bestyrelsen, medlem af byråd, nr. 1 på listen)

Præsentation af byrådskandidat Peter Kjær

Annette Buur, Skanderborg

(medlem af bestyrelsen, nr. 2 på listen)

Mit navn er Annette Buur, jeg er født i 1964 ind i en familie af håndværkere og selvstændigt erhvervsdrivende og er selv udlært indenfor håndværksfagene idet jeg er faglært planteskolegartner og også arbejder som sådan. Jeg er mor til fire børn og bor i Skanderborg sammen med min mand.

Jeg ønsker mig et samfund og en kommune med større social sikkerhed, større lighed, bedre fordelingspolitik og langt større hensyn til miljøet end vi har nu – og min måde at kæmpe for de mål på, er mit medlemskab i Enhedslisten og mit årelange engagement i arbejdet for forbedring af kvinders vilkår, især voldsramte kvinders og børns forhold ligger mig på hjerte. Jeg søger de praktiske, brugbare løsninger oven på ideologierne.

Personligt er jeg analytisk stærk, nøgtern, har god hukommelse for data og fakta, holder hovedet koldt i en debat og formulerer mig klart, ofte med en humoristisk vinkel.

Verdens goder er kun ulige fordelt, så længe mennesker beslutter at de skal være det. Lad os i stedet beslutte os for lighed.

Henrik Qvist, Gl.Rye

(medlem af bestyrelsen, tidligere medlem af byråd, kandidat til regionsråd, nr. 3 på listen)

Henrik QvistSe en video om Henrik Qvist

Jeg stiller op til byrådsvalget i Skanderborg for at:

 • Sætte turbo på den grønne omstilling.
 • Bevare de små skoler og daglighandlen som en del af udviklingen i landsbyerne.
 • Adelgade i Skanderborg kan udvikle sig til en rigtig bygade mellem OLK stræde og Bloms. Med udeliv, detailhandel, cafeer mm. og uden biler.
 • For at Gudenåen for lov at flyde mere som den flod den er, styrke flora og fauna og der rekreative. I et samarbejde med de andre flod- kommuner og Region Midtjylland.
 • Sikre udvikling af vores sundhedshus med flere , både private og regionale funktioner og sikre gode behandlings miljøer for både ps5ykiske og somatiske problemer.
 • Sikre vores omsorg for svage ældre, psykisk sårbare og andre i svære faser af livet .
 • Sikre et ungdoms miljø, der gør at flere unge forbliver i Skanderborg kommune selvom de læser i Århus eller Horsens.
 • At sikre at turismen udvikler sig uden at Himmelbjerget , baunehøjen og andre seværdigheder og naturperler ender som Tivoli- land.

Tine Sædholm Pedersen, Tebstrup

(nr. 4 på listen)

Se en video om Tine Sædholm Pedersen

Mit navn er Tine Sædholm Pedersen. Jeg er 45 år og bor i Ris ved Tebstrup. Jeg er uddannet økologisk landmand og psykolog. Jeg stiller op til kommunalvalget for Enhedslisten, fordi jeg vil arbejde for de bedst mulige rammer for, at vi kan leve gode liv i Skanderborg Kommune

Vi lever i et rigt samfund og alligevel er de kommunale budgetter under pres. Trods det skal vi sikre god velfærd.

Jeg er optaget af at sikre gode livsbetingelser for alle i vores kommune, og for mig indebærer det også, at vi bevarer vores natur- og kulturarv. Jeg engagerer mig lokalt i den grønne omstilling, fordi jeg mener, vi har brug for at se gode eksempler grønne løsninger, og fordi det er livsbekræftende at være skabende sammen med andre.

Der er masser af initiativ og handlekraft i alle hjørner af vores kommune – og det skal understøttes på bedste vis. Det ligger mig meget på sinde, at alle bliver hørt, og alles perspektiver bliver inddraget, når kommunen tager beslutninger. Vi skal sikre et samfund, hvor alle kan føle sig som en værdsat del af det større hele og have mulighed for at give sit bidrag til det fælles.

Min datter er for nylig flyttet hjemmefra. Så nu bor jeg med vores lille hund. Jeg sætter stor pris på at gå tur i de mange smukke naturområder, vi har i Skanderborg Kommune.

Ole Davidsen, Jaungyde

(medlem af bestyrelsen, nr. 5 på listen)

Jeg stiller op til byrådsvalget i Skanderborg kommune for Enhedslisten, som jeg har været medlem af siden 2012, de sidste år som medlem af den lokale partiforenings bestyrelse. Med mig bringer jeg en ret alsidig livserfaring: Fra renovationsarbejder, lagerekspedient og truckfører i mine unge år til underviser i matematik, dansk og religion i gymnasiet/hf og samtidig bondemand på en økologisk gård med kvæg, får, korn, grøntsager, gårdbutik og torvehandel til nu, hvor jeg online-underviser eux-elever over hele landet i merkantil matematik. Organisatorisk har jeg erfaring fra husmandsbevægelsen, i en periode som formand for Frie Bønder – Levende Land, hvor jeg stadig sidder i bestyrelsen og specielt er beskæftiget med de internationale kontakter inden for La Via Campesina, der er en verdensomspændende organisation med over 200 mio. småbonde-familier og landarbejdere som medlemmer.
Sammen med min kone Annette har jeg tre børn, der stadig gør mig klogere; de to læser statskundskab og den tredje skriver afhandling om litteratur og økokritik. Vi bor på vores gård i Jaungyde, dyrker noget græs, kartofler og kål, og holder jord, sø og vandløb fri for gylle.

Skal mit kommunalpolitiske program koges ned til tre mærkesager, bliver det:

 • Rigtige byer og landsbyer!
  For at undgå, at Skanderborg-egnen udvikler sig til et landskab uden egentlige byer, men i stedet vidtstrakte villakvarterer og grønne ørkener omkring svinefabrikker og gyllegasanlæg, skal kommunen støtte udvikling af de eksisterende by-strukturer og desuden sørge for opførsel af nye, bæredygtige, landsbyer med lokale kultur-, fødevare- og energi-fællesskaber.
 • Mere velfærd igennem klima- og miljørigtige besparelser!
  Ved i højere grad at lade sine medarbejdere og de større skoleelever arbejde hjemme, og ved at nedprioritere vejanlæg til fordel for cykelstier, sparer kommunen penge, der skal bruges til ældrepleje, skoler, børnepasning og integration. Kommunen skal benytte sig af tidens fremskridt, både kommunikationstekniske (online-arbejde) og trafikale (elcykler og speed pedelecs). Mere velfærd, mindre CO2!
 • Mere demokrati i stort og småt!
  Skanderborg har et særligt ansvar, fordi kommunen både er en land- og en by-kommune, og fordi her vil ske en voldsom udvikling pga. stigende befolkningstal. Bæredygtige løsninger indebærer styrkede lokale fællesskaber og integrering af land og by. Begge dele fordrer et fintmasket demokrati, og at byrådet tør tage kampen op og kræve øgede beføjelser, ikke mindst i forhold til miljø og byplanlægning.

Men dette er også vigtigt:
– Bæredygtig turisme
– Demokrati på de kommunale arbejdspladser
– Grønne uddannelser
– Integration og internationalisering (ikke at forveksle med frihandel)
– Ja til regionalisme og lokalstyre, nej – ellers tak – til nationalisme
– Skanderborg ligger i hjertet af Jylland, og det forpligter

Anette Cecilie Skriver, Gl.Rye

(nr. 6 på listen)

Se en video om Anette Cecilie Skriver

Jeg hedder Anette Cecilie Skriver, er 56 år og stiller op til Kommunalvalget 2021 for Enhedslisten.
Jeg bor i Gammel Rye i Skanderborg Kommune sammen med min mand i vores lille gamle hus med en Vild med Vilje Have og Højt Til både loft og Himmel.

Jeg er førtidspensioneret folkeskolelærer. Og udover min tid som lærer, både i Danmark og i Grønland – begge steder med erfaring i storbyens jag og i det lille samfund, så har jeg altid været omgivet af sang, musik og dans og i mere end 35 år har jeg sunget i kor.

I mere end 25 år har jeg været vinterbader og er medlem af Jomsborg Vinterbadeklub i Århus og i Ry Vinterbadeklub fra efteråret 2020, og sidder i sidstnævntes bestyrelse. Her arbejder vi ivrigt på, at få bygget et klubhus med sauna, omklædning og opholdsrum. Det grønne Partnerskab har nikket tilkendegivende for at støtte op om projektet og dermed give flere Ry-borgere mulighed for også at nyde godt af de nye faciliteter.

Politik er en del af min verden, både den nære og den ydre. Jeg er især optaget af, at vi får sommerfugle, bier og fugle og alverdens insekter tilbage i vores allesammens haver og nærmiljø. Og derfor omlægger min mand og jeg løbende i disse år vores have. Og det har i den grad allerede givet klang af biernes susen, sommerfuglenes smukke strejf og især en kæmpe diversitet mht. fuglelivet.

Psykiatrien er et andet område der har min opmærksomhed, da jeg selv allerede som blot 37 årig måtte sygemeldes og i mere end 10 år blev slidt op i systemets uværdige ikkeformående syn på stresrelaterede sygdomme! Ind og ud af diverse jobsøgningskurser, fleksjobs og mere end 40 socialrådgivere, hvor jeg kun blev dårligere mentalt og uden noget fokus på mål og med!

Vores velfærdssamfund skal kunne rumme psykisk udsatte på arbejdsmarkedet, for de udsattes skyld- og behov og bestemt ikke omvendt!

Musik, sang og dans skal tilbage til vores folkeskoler. Musik giver kroppen og det hele menneske et bedre liv både fysisk og psykisk. Bedre indlæring og udfoldelse. Mennesker der synger, bruger kroppen og lærer nye sprog gennem hele livet, siges at undgå for tidlig demens og andre hukommelsesprægede sygdomme.

Fællessang på tværs af generationer, kulturer og politiske overbevisninger giver styrke og et fælles bånd samt en bedre forståelse for forskelligheder blandt hinanden.

DigitaliseringsTyrani. Jeg ser gerne at vi styrker hjælpen til ældres brug af diverse elektroniske hjælpemidler og er mere opmærksomme på hvordan ældre i større grad bliver udelukket fra samfundet grundet NemID, sociale medier og mobiltelefoners ikke formåen mht. brugervenlighed når en ældre eller yngre for den sags skyld, samfundsborger ikke er i stand til ny indlæring grundet evt. sygdom, alder eller blot ikke formår digitaliseringshelvedet og dermed udelukkes fra demokratiske rettigheder og fællesskabet i Danmark i det hele taget.

Lær gennem hele livet … men ikke for en hver skyld at det er givet!

Daniel Aron Gudnason, Galten

(nr. 7 på listen)

Lotte Bækgaard, Hørning

(nr. 8 på listen)

Simon Enni

(nr. 9 på listen)

Simon Enni

Mit navn er Simon Enni. Jeg er 30 år og er netop flyttet tilbage til Ry med min kone og min datter på 1,5 år efter at have taget en ph.d. i datalogi på Aarhus Universitet. Jeg stiller op for Enhedslisten, fordi jeg gerne vil gøre en forskel på den sociale og miljømæssige front, og jeg tror på at et stærkt lokaldemokrati, hvor alle bliver hørt, er en af de bedste veje til det. Gennem min opvækst i Ry har jeg fået et særligt forhold til søhøjlandets natur og vil gøre alt jeg kan, for at bevare vores helt særlige omgivelser. Jeg er socialt anlagt, intelligent og kan enes med de fleste, og jeg går til mit arbejde med tålmodighed og opmærksomhed.