Klima, Miljø og natur

DET VIL ENHEDSLISTEN:

• 100 procent økologi i alle kommunens institutioner
• Kommunal selvforsyning med grøn energi
• Mere plads til naturen
• Eldreven og gratis kollektiv transport i hele kommunen

 

AKUT GRØN OMSTILLING AF SKANDERBORG KOMMUNE

Folketinget magter ikke at reagere på klimakrise og miljøforarmelse i tide. Men så må vi selv! Enhedslisten vil involvere borgerne i den nødvendige omstilling. Al den energi, der anvendes lokalt i Skanderborg, skal også produceres CO2-neutralt i Skanderborg. Vi skal selv beslutte, hvordan og hvor i kommunen vi vil producere den nødvendige, grønne energi.

Vores smukke plet på jorden kan brødføde langt flere end os selv med lokale, øko- logiske fødevarer. Jorden skal dyrkes med respekt for dyr og mennesker og selvsagt uden brug af gift, og vores drikkevand skal beskyttes effektivt. Vi skal give sårbare og våde omraåder tilbage til naturen, og kommunens skove skal atter blive til natur- skov med mangfoldighed af liv til glæde for os alle.