Kandidatliste til kommunalvalg 2013

Enhedslisten de Rød/Grønne Skanderborg har i prioriteret rækkefølge opstillet følgende 8 kandidater til det kommende valg til Skanderborg Kommunalbestyrelse.

Henrik Qvist, Gl.Rye.

58 år, socialpædagog i Favrskov kommune. 3 børn og 3 børnebørn. Tidligere medlem af amts- og Regionsråd for Enhedslisten i 2004 og 2006-2009.

Enhedslisten skal i Byrådet arbejde for:

  • At Skanderborg fører en selvstændig politik overfor nedskæringskrav fra Regering og Kommunernes Landsforening
  • At sikre et bedre samspil mellem Regionens psykiatri og Regionens sygehuse og de kommunaleopgaver som forebyggende sundhed, genoptræning og de socialpsykiatriske tilbud.
  • At kommunen klima-renoverer sine ejendomme, mindsker sit CO2 udslip , har bæredygtigt nybyggeri, sikrer nærende økologisk kost i institutionerne og at den kommunale landbrugsjord somer bortforpagtet omlægges til økologisk drift.
  • At kommunens ansatte har et udviklende, trygt og sundt arbejdsliv, der sikrer at de er i stand til altid at møde borgerne med værdighed, medmenneskelighed og social retfærdighed – i skolen, blandt de ældre, på jobcentret og alle andre steder.

Der er brug for RødGrønne aftryk i byrådet mere end nogensinde. Pladsen her tillader desværre kun unuancerede paroler, men i det lange seje træk arbejdet i byrådet er, skal vi søge samarbejde med alle der vil afbøde og stoppe den blå politik landet lider under.

Maria Temponeras, Bjedstrup

41 år. Biolog og lærer. Jeg er oprindeligt fra Sjælland. Jeg slog mig ned i det smukke Søhøjland for ti år siden. Jeg er uddannet biolog og lærer. Jeg bor med min kæreste og 4 børn i økofællesskabet Kirstinelund i Bjedstrup.

Jeg har hele mit liv været aktiv i udenomsparlamentarisk politik på venstrefløjen, og nu er jeg klar til at lægge mine kræfter i lokalpolitik for de rødgrønne. De sidste tre år har mit primære politiske fokus været at løbe græsrodsgruppen Omstilling Ry i gang. Den er en del af Transition Towns bevægelsen, der opbygger fællesskabsbaserede og praktiske initiativer for bæredygtighed og styrkelse af lokal økonomi.

Lokalpolitik er for mig ikke mindre vigtigt end national eller international politik. Jeg er optaget af tanker om “lokalisering” (i modsætning til den grasserende globalisering) og direkte demokrati. Jeg vil arbejde for en fremtid, hvor lokale fællesskaber fungerer bæredygtigt og med plads til og brug for alle. Der er ingen perspektiver i fortsat forbrugerisme, industrielt landbrug og udnyttelse af andre landes ressourcer og arbejdskraft. Jeg tror det er i byrådet jeg lige nu bedst og mest effektivt kan arbejde for de ændringer, der skal til.

Demokrati betyder for mig at samarbejde mest muligt med græsrodsgrupper, brugergrupper, medarbejdergrupper og landsbyfællesskaber. At støtte og skabe grobund for selvbestemmelse på alle niveauer.

Bæredygtighed er en forudsætning for vores fortsatte liv her på jorden. Konkret skal al landbrug i Skanderborg dyrkes økologisk, og vi kan nemt starte med kommunens egene arealer. Alle kommunens indkøb skal være økologiske og helst lokalt producerede.

Skanderborg for alle, hvor alle har lige muligheder for udvikling og indflydelse, kommer ikke af sig selv. Kommunen skal arbejde aktivt for ligestilling, der skal indføres kønspolitik og  mindretalspolitik i skolerne og i alle kommunens institutioner. Kønsstereotyper og fordomme skal til debat, så de kan synliggøres og bekæmpes.

Peter Kjær, Låsby

54 år. Landmand, byggetekniker og lærer. I mit lokalsamfund, Låsby stationsby, bor vi 58 mennesker. Det er 0,1% af indbyggerne i Skanderborg kommune. Vi er godt 58.000 i det samfund vi kalder Skanderborg kommune.

Skanderborg kommune udgør ca. 1% af det samfund vi kalder Danmark. Og det er ca. 0,01% af det samfund vi kalder EU. Mit lokalsamfund udgør altså 0,00001% af indbyggerne i EU.

Jeg synes det er meget vigtigt hvad der sker i mit lokalsamfund, men vi bestemmer ikke en skid. Vi skal spørge Skanderborg kommune om lov for at lave de mindste forandringer.

Skanderborg kommune bestemmer ikke en skid, for lovene vedtages i folketinget og især i EU, og kommunerne skal administrere ud fra lovgivningen, og lovgivningen strammer hele tiden rammerne for det kommunale selvstyre.

Det var den negative vinkel! Den positive vinkel drejer sig om alle de ting, vi kan bestemme selv, om de steder hvor lovene og reglerne blot afstikker rammer, som skal fyldes ud. Det er en slags dogmeregler, der kalder på kreativitet.

Det er økonomiske og ikke økologiske betragtninger, der ligger til grund for næsten al lovgivning, så der er brug for kreativitet, hvis vi borgere i Skanderborg skal give vores bidrag til at Danmark igen bliver et bæredygtigt samfund.

Det er ønsker om internationalisering og centralisering, der ligger til grund for næsten al lovgivning,

så der er brug for kreativitet, hvis vi borgere i Skanderborg skal opleve et fungerende nærdemokrati.

Det er ønsker om individualisering og rationalisering, der ligger til grund for næsten al lovgivning, så der er brug for kreativitet, hvis vi borgere i Skanderborg skal give vores bidrag til at Danmark igen bliver et samfund, hvor fællesskabsfølelse og fantasi blomstrer.

Kommunalpolitik betyder for mig at udfylde og udfordre det kommunale selvstyres rammer, så  vi, så vi får mest mulig bæredygtighed, nærdemokrati og lokale fællesskaber.

Sarah Persson, Hørning

31 år. Salgskonsulent hos Mikelo. Bor i Hørning.

Social ansvarlighed

Arbejdsløse får ikke mulighed for at bidrage til fællesskabet. Selvrespekten forsvinder, man føler sig mistænkeliggjort og isolerer sig yderligere fra andre mennesker. Vi skal gøre op med stigmatiseringen af de ledige og skabe jobs til dem. Vi vil arbejde for at indskrive sociale og miljømæssige klausuler i alle offentlige udbud:

Vil man vinde en licitation i vores kommune, må man ansætte et vist antal langtidsledige, lærlinge og/eller fleksjobbere. Vi vil ikke se stiltiende på, at disse jobs går til underbetalte østeuropæere. Alle borgere skal behandles med værdighed og inddrages i sagsbehandlingen i stedet for at klientgøres.

Skanderborgs erhvervsliv skal kendes på at sige nej til underbetalt arbejdskraft

Vi vil:

  • Social ansvarlighed og sikring af retssikkerhed
  • Forskelligartede boliger til forskellige mennesker
  • Praktikpladser til de unge
  • Stop for social dumping
  • Arbejde for sociale og miljømæssige klausuler på udbud
  • Stop for tvangsaktivering af arbejdsløse og syge

Bodil Bisserup, Skanderborg

48 år. Omsorgsmedhjælper.

Søren Laurits Villefrance, Skanderborg

52 år Skorstensfejer

Vi vil sikre at kommunen ikke sender opgaver i licitation, hvor det ikke er påkrævet.
Vi skal, så vidt muligt, holde på arbejdspladserne i kommunen.

Skanderborg kommune skal have en grøn profil, klima-renovere de kommunale bygninger, samt sikre bæredygtighed ved nybyggeri og styrke den kollektive trafik i landområderne.

En anstændig og hurtig sagsbehandling af borgere, som uheldigvis er ramt af alvorlig sygdom.
Når vi har en regel om max 52 ugers sygedagpenge, så må sagsbehandlingen være max 52 uger.

Sidst men ikke mindst, skal personalet i vores offentlige institutioner, have anstændige arbejdsforhold, til gavn for brugerne.

John Boserup, Skanderborg

59 år. Skolepædagog

Niels Peter Olsen, Hylke

59 år. Socialpædagog