Hvordan skal Plejecentret i Galten genopstå?

Peter Kjær byrådsmedlem, Enhedslisten

Skanderborg kommune skal i de kommende år stå for en mængde byggerier. Byggeriet skal naturligvis opfylde de behov, der er til anvendelsen, så bygningen opfylder sit formål. Men der er mange andre hensyn at tage. Hensynet til det ressourceforbrug og til den klimapåvirkning, der er forbundet med byggerier, bliver stadig mere påtrængende. Ressource- og klimahensyn har ikke tidligere været i fokus, så der skal trædes nye stier og vanetænkning skal udfordres.

Skal der tages hensyn til klimapåvirkning og ressourceforbrug, så bliver det ekstra vigtigt, at byggeprocesser tænkes cirkulært. De materialer, der anvendes, skal enten kunne indgå i det naturlige biologiske kredsløb eller også skal de kunne genanvendes. Træ er et eksempel på et biologisk nedbrydelige materialer. Mursten og glas kan genanvendes. Byrådet har besluttet at nedrive Plejecentret Tjørnehaven i Galten og derefter bygge et nyt plejecenter. Beslutningen er begrundet i, at det vil være for dyrt at renovere i forhold til nedrivning og genopførelse. Selve bygningen kunne med normal vedligeholdelse have stået flere hundrede år endnu, så det er alene en økonomisk vurdering, der ligger til grund for beslutningen.

Sagen om plejecentret vil vise, om Skanderborg kommune tager klima- og ressourcehensyn alvorligt. Alvorligt nok til at nedrivning af Tjørnehaven i dette tilfælde betyder nænsom nedtagning af alle bygningsdele, så mursten, vinduer, døre, inventar osv. kan genanvendes. Desværre er det langt billigere blot at smadre alle byggematerialerne med den grovsortering, der kræves for at kunne komme af med ”affaldet”. Det er også planmæssigt og arbejdsmæssigt nemmere at bygge med nye materialer og dermed billigere. Nye mursten er endda billigere end genbrugsmursten.

Sagen om plejecentret vil vise, om Skanderborg kommune skal have hegnet sine egne beslutninger bedre inde, i forhold til ønsket om cirkulært byggeri som del af den grønne omstilling. Jeg har i den forbindelse sat et punkt på dagsordenen til næste møde i Miljø- og Planudvalget, hvor vi bl.a. skal høre om kommunen er klar til at modtage mursten og andet fra nedrivningen af Plejecentret Tjørnehaven. Samtidig håber jeg at kunne få en status på hvor langt kommunens arbejde med en praksis for cirkulært byggeri er kommet.

Renosyd har et motto: ”Fra affald til værdi”. I denne uge holder Renosyd rejsegilde på ”Værdipark Ry”. Navnet ”Værdipark” skal understrege, at vi vil tænke cirkulært. De meget lave afgifter på naturressourcer og CO2-udledning betyder desværre, at det oftest vil være billigst at have mottoet: ”Brug og smid væk”. Det videre forløb med Galtens plejecenter vil vise hvilket motto Skanderborg kommune hylder, når det gælder virkeligheden. Hvis murstenene fra plejecenteret ender som vejfyld, så har vi truffet en forkert beslutning. Så går mursten fra værdi til affald. Så bryder vi cirklen. Så bliver der ingen grøn omstilling i denne omgang.