Solceller

Hvor mange ha. solceller har vi brug for i Skanderborg?

Peter Kjær byrådsmedlem, Enhedslisten

Mit udgangspunkt er, at vi i Skanderborg selv skal stå for at lægge jord og udsigt til produktionen af den energi, vi vil bruge. Jeg kan ganske enkelt ikke se noget rimeligt argument for, at vi ikke skulle.

Regeringens klimapartnerskab vurderer, at Danmark får behov for 71 terawatt-timer el i 2030. Det er ca. en fordobling i forhold til nu. Det øgede forbrug skyldes især varmepumper, datacentre, Power-to-X og elektrificering af transportsektoren. Skanderborgs andel i 2030 vil være ca. 750 Gigawatt-timer.

Solcelleparker kan på 1 ha. producere ca. 750 Megawatt-timer. Det er pæne runde tal, vi arbejder med, så regnestykket giver som resultat, at vi skal bruge 1000 ha. af kommunens jord til solcelleparker.

Vi kan naturligvis ikke forlade os på solceller alene; så bliver vinteren alt for kold og alt for mørk. Heldigvis supplerer solceller og vindmøller hinanden helt perfekt. Solceller producerer mest om sommeren og vindmøllerne yder mest om vinteren. Ifølge en vision fra Dansk Solcelleforening er en passende fordeling 20% sol og 80% vind.

Det vil sige, at vi skal have fundet 19 ha jord til 38 vindmøller og 200 ha til solcelleparker. Det er muligt, at det er nemmere at finde plads til solceller end til vindmøller, men det giver ikke rigtig mening med overkapacitet på solcellestrøm. Vi har ca. 15 vindmøller i kommunen, hvoraf kun 2 er store nok, så her er vi et stykke fra målet.

Kan vi ikke bare sætte møllerne op på havet? Velkommen til konkurrencestaten! De gode pladser er ved at være taget. Der er planlægning i gang for 13 havvindmølleparker. Det statsejede svenske Vattenfall har lige igangsat Skandinaviens største havvindmøllepark (naturligvis på dansk grund, eller havbund). Den er så stor, at den (ifølge dr.dk, 6/9, 20:50) vil kunne producere strøm nok til at lave brændstof til 2 skibe fra Mærsk. Og Mærsk har tænkt sig, at hele flåden på 700 containerskibe skal forsynes med syntetisk brændstof, produceret ved hjælp af grøn energi. Samtlige 13 havvindmølleparker, som nu er i planlægningsfasen, vil kunne levere energi til 20 af de 700 containerskibe fra Mærsk. Jeg tror ikke rigtig, der bliver plads til vindmøller fra Skanderborg på havet.

Lige nu gælder det om at finde velegnede arealer til solcelleparker. Et bud, der ofte høres, er at solcelleparker kan kombineres med lavbundsjorde, der alligevel skal tages ud af drift. Eller parkerne kan kombineres med beskyttelse af drikkevandsinteresser. Begge dele kan forbedre økonomien i projekterne. Med en forbedret økonomi, behøver parkerne måske ikke være så store for at være rentable. 20 parker på 10 ha. er nok nemmere at passe ind end 2 parker på 100 ha.

Der er ingen grund til at opstille alle 200 ha. solceller lige nu. Så kommer der voldsom overproduktion i forhold til produktionen fra vindmøllerne. Der er heller ingen grund til at placere solcelleparker på steder, der egner sig til opstilling af vindmøller. Det haster til gengæld med at finde placering til de 38 vindmøller, som skal levere hovedparten af energien. Og det haster at komme i gang med at spare på energien. En årlig besparelse på 2% af energiforbruget frem til 2030 vil betyde, at vi har sparet 6 af de 38 vindmøller væk og 30 af de 200 ha solcelleparker.

Peter Kjær er igen Enhedslisten Skanderborgs byrådskandidat 2021