Generalforsamling Enhedslisten Skanderborg 2019

Dagsorden til generalforsamling og delegeret valg i Enhedslisten Skanderborg, torsdag den 21 marts 2018 kl. 19 på Villavej 4 i 3F’s lokaler (spisning kl.18 med tilmelding)

Valg af dirigent og referent

Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra arbejdet i byråd og regionsråd

Godkendelse af regnskab

Budget for næste år

Indkomne forslag, herunder forslag til ændring af vedtægter, skal sendes til bestyrelsen mindst 14 dage før generalforsamlingen med henblik på udsendelse til medlemmerne.

Vedtagelse af arbejdsplan for 2019/2020, diskussion på baggrund af oplæg fra bestyrelsen og forslag fra deltagerne.

Med i oplægget fra bestyrelsen er nedsættelse af en budgetgruppe blandt afdelingens medlemmer, der sammen med vores byrådsmedlem Maria Temponeras diskuterer vores oplæg til kommunens budget 2020. Bestyrelsen opfordrer også til, at interesserede medlemmer melder sig til forskellige baggrundsgrupper for byrådsarbejdet.
Hvis ikke folketingsvalget har fundet sted, snakker vi om valgkampsaktiviteter, og vi forbereder EU valg 26 maj.

Valg af afdelingsbestyrelse
Bestyrelsen foreslår, at antallet af bestyrelsesmedlemmer hæves fra 5 til 7 på grund af stort arbejdspres i den forgangne periode.

Valg af delegerede til Enhedslistens Årsmøde 8 til 10 juni 2019

Valg af delegerede til Region Midtjyllands repræsentantskabsmøde 22 juni 2019

Valg af revisor

Eventuelt

Hilsen Inger Moos, kontaktperson, mail ingermoos@gmail.com, tlf. 40511046