Maria Temponeras

Folketingskandidat for Skanderborg, Odder og Samsø er Maria Temponeras

Jeg hedder Maria Temponeras, er 47 år og repræsenterer lige nu Enhedslisten i Skanderborg Byråd. Jeg er også klimaaktivist og medstifter af klimanetværket Omstilling Danmark og den lokale gruppe Omstilling Ry.

Jeg bor i økofællesskabet Kirstinelund i Bjedstrup udenfor Skanderborg med min mand og tre børn og med otte andre familer. Jeg arbejder som biolog, og har eget firma og laboratorium. Jeg er også uddannet lærer, og har arbejdet som lærer i 10 år.

Jeg er formand for Skanderborg Kommunes udvalg for Bæredygtig og Cirkulær Kommune under byrådet. Jeg sidder desuden i Miljø- og Planudvalget, Børne- og undervisningsudvalget og Folkeoplysningsudvalget. Udover skolepolitik, daginstitutioner, boligpolitik, byplanlægning, miljø, natur og klima, som er en del af udvalgsarbejdet, arbejder jeg for at fremme nærdemokrati og en feministisk dagsorden i alle byrådets beslutninger.

Jeg vil gerne i folketinget, fordi vi kan bestemme alt for lidt i byrådene. Staten holder kommunerne i et jerngreb, hvor vi ikke selv kan bestemme hvad vi vil bruge skattekronerne til, selvom det er os, der kan se hvor der er brug for dem.

Der er brug for en genopretningen af velfærden, ordentlige forhold for børnene, de syge, de arbejdsløse og de gamle, og ordentlige arbejdsvilkår for alle vores ansatte. Lærere, pædagoger, sundhedpersonale, 3F-ere og HKere knokler dagen lang, og skal hvert år løbe stærkere. Det skal vi have vendt om.

Der drives klapjagt på syge og arbejdsløse, og flere og flere familier lever i større og større fattigdom. Hvis vi i kommunerne ikke presser kontakthjælpsmodtagere hårdt nok, bliver vi starffet af staten. Det er virkelig et sygt system.

Naturen, grundvandet og søerne er under hårdt pres fra landbrugets gylle og pesticider, og kommunerne kan ikke standse dem med loven i hånd. Landbrugsloven og mijløloven skal ændres, så vores fælles miljø og natur får plads igen.

Energiforsyningen skal være 100% vedvarende, og det skal ske meget hurtigt. Staten forhindrer os i at rykke på det: vi må fx ikke som kommune kræve af varmeværkerne, at de skal satse på rigtig vedvarende energi frem for flisfyring.

Den umenneskelige flygtningepolitik er også styret af staten, og den skal vi gøre op med. Vi skal ikke splitte familier ad og udvise børn, der bor her. Sagen om de somaliske familier, der pludselig skulle udvises til et krigshærget land, men nu alligevel ikke kan udvises, viser hvilken umenneskelig politik der drives fra Christiansborg.

Jeg håber jeg kan få lov til at bringe virkeligheden fra Østjylland ind i folketinget, og være med til at skabe forandring.