Færre timer til udsatte

Lars Flemming Sørensen, er dybt bekymret for, at et flertal i byrådet vil spare på antallet af SSP-konsulenter, så der fremover kun bliver to mod i dag tre SSP-konsulenter til at støtte udsatte børn og unge.

»Jeg reagerer som bekymret borger og aktiv mentor på vegne af erhvervsmentorgruppen i Skanderborg. Vi er en flok af frivillige, som hjælper unge mennesker med at komme videre i livet. Målet er selvforsørgelse,« siger han.

En voldsom forøgelse

Fra sit arbejde ved han, at de enkelte SSP-konsulenter i dag har cirka 1.800 elever i deres netværk.

»Hvis byrådet vedtager besparelsen, vil de fremover hver have cirka 2.700 elever i deres netværk. De nye tal viser, at knap 50 procent af en ungdomsårgang kommer i kontakt med hash og det, der er værre. Det vil sige, at de to SSP-konsulenter, der er tilbage, potentielt har 1350 unge, som skal rådgives, og det dobbelte antal fortvivlede forældre. Vores bekymring er, at vi flytter indsatsen fra forebyggende til ‘reparation’ af den unge. Vi flytter indsatsen til Jobcenter, Produktionsskolen og kontanthjælpsområdet. Det er da ingen sejr,« siger Lars Flemming Sørensen.

Råd: Det bør gentænkes

I et indlæg på LinkedIn skriver han blandt andet.

»Skær ned på SSP indsats og få flere velfungerende unge! Nej Vel?… Jeg håber, Skanderborg Byråd gentænker den situation.«

Det arbejde, kommunens SSP-konsulenter, udfører, er en pligtopgave, som kommunerneskaludføre. Men byrådet kan, som det ligger i forslaget, vælge at bruge færre ressourcer på opgaven.

I byrådets sparekatalog fremgår det, at besparelsen fra tre til to SSP-konsulenter vil forringe det kriminalitetsforebyggende og opsøgende arbejde. En besparelse kan derfor få negativ betydning og give merudgifter på andre områder, lyder vurderingen fra administrationen.

Mindre forebyggelse i forhold til rygning og rusmidler kan ligeledes få en negativ konsekvens i forhold til at realisere den politik og de visioner, byrådet har vedtaget for sundhed og unge.

Alligevel står et stort flertal i byrådet bag et budgetforslag med besparelse på SSP-konsulenterne.

Et forslag, byrådet skal tage endelig stilling til 7. oktober.

Procentvist er det en voldsom besparelse. Går det an?

»Det er klart, at det er en besparelse, der får betydning. Ligesom besparelserne på skolefritidsordningerne og handicapområdet. Det er personale, der har lavet et godt stykke arbejde. Men vi skal drive kommunen for 40 mio. kr. mindre, og det har nogle konsekvenser,« siger borgmester Jørgen Gaarde.