Generalforsamling 2020

Indlæser kort...

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 23/04/2020
18:00 - 21:30

Lokation
3F Søhøjlandet

Kategori Ingen Kategori


Tidligere GF er bleven aflyst. Dette er den ny dato.

Afdelingens generalforsamling afholdes på Villavej starter kl. 19.

Spisning i fællesskab kl. 18 ved tilmelding til Inger Moos (ingermoos@gmail.com) seneste 22. april

Der blev sendt følgende besked ud til medlemmer 9. februar:

Hej alle medlemmer i Skanderborg

Så er det tid til at få indflydelse på afdelingens arbejde 2020 til 2021!
Der er generalforsamling tirsdag den 17 marts 2020 hos 3F på Villavej 4 i Skanderborg, indgang i gården. Generalforsamlingen starter kl. 19, men man kan komme kl. 18 og spise med, det kræver tilmelding senest dagen før på denne mail.

Dagsorden er:
* Valg af dirigent og referent
* Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra arbejdet i byrådet og regionen
* Godkendelse af regnskab
* Budget for næste år
* Indkomne forslag, herunder forslag til ændringer af vedtægter, senest 14 dage før generalforsamlingen med henblik på udsendelse til medlemmerne
* Vedtagelse af arbejdsplan for det kommende år
* Valg af afdelingsbestyrelse
* Valg af delegerede til Enhedslistens Årsmøde (30 maj til 1 juni) og til Region Midtjyllands repræsentantskabsmøde (21 juni)
* Valg af revisor
* Eventuelt

Forslag til arbejdsplanen i det kommende år er meget velkomne! I bestyrelsen har vi nogle forslag, som I også kan tænke over:
* Styrkelse af det faglige arbejde i afdeling og region (møde med Ejvind Clemmensen, ansvarlig for regionen i marts, nærmere om tid og sted senere)
* Naturtur med Poul Ganer i april
* Medlemsmøde i maj eller august om forholdet mellem bevægelser og parlamentarisk arbejde i kampen for socialisme i Latinamerika og i Danmark, ved Charlotte Valløe og Poul Berg
* Kulturelle arrangementer
* Planlægning af kommunalvalgkamp med start forår 2021

Hilsen Inger, kontaktperson