Enhedslisten støtter ikke en skolestruktur, der lukker skoler

Enhedslisten støtter ikke en skolestruktur, der lukker skoler
2020-10-11
Lige nu er skolestrukturen i høring, og efter høringsperioden skal byrådet finde en model, som der kan samles flertal for. Det er meget vigtigt, at der er bred opbakning bag den nye skolestruktur, som i løbet af nogle måneder bliver vedtaget af byrådet.
At Enhedslisten, SF og Alternativet ikke støtter en skolestruktur, hvor der lukkes skoler, er hverken nok til at sikre eller forhindre en bred aftale om skolestrukturen.
Derfor er der et vigtigt arbejde forude, hvis der skal skabes bred opbakning for en skolestruktur, der lægger vægt på skolernes betydning for lokalsamfundene. Hvis vi allerede nu lægger os fast på en bestemt model for den kommende skolestruktur, så mister vi indflydelse på hvordan den skal forhandles på plads.
Hvis vi skal finde frem til en holdbar skolestruktur, er det meget vigtigt, at vi afventer høringsperioden og får samlet op på alle høringssvarene. Ikke alene fordi, det ville være udemokratisk at gøre andet, men især fordi der er nye muligheder og ideer at hente i høringssvarene
Det forslag til en ny skolestruktur, der blev sendt i høring, var præget af de økonomiske rammer, der sidste år var sat fra byrådets side. De økonomiske rammer gjorde det nødvendigt for udvalget at fremkomme med et forslag, der bl.a. indebar lukning af skolerne i Bjedstrup og Hylke.
Den økonomi, byrådet så ind i for et år siden, er ikke den samme, som den der nu tegner sig. Det giver mulighed for at få flertal for en model for skolestruktur i Skanderborg, som Enhedslisten kan støtte: en skolestruktur, som giver plads til både små og store skoler.
Peter Kjær