Enhedslisten Skanderborg dumper kommunens nye skolepolitik

Vores byrådsmedlem Maria Temponeras stemmer på dagens byrådsmøde imod den skolepolitik, der forsøges vedtaget som grundlag for undervisningen på kommunens skoler. Den er ikke grundlæggende forandret siden den var oppe i byrådet i april.

Forslaget til skolepolitik bygger ensidigt på læringsmålstyret undervisning, selv om den læringsmålstyrede undervisning slet ikke er en del af reformteksten. I lærernes kompetenceudvikling efter reformen har kommunen satset ensidigt og storstilet på John Hatties undervisningskoncept i stedet for at tage udgangspunkt i  den praksis, der er udviklet på de enkelte skoler og de behov lærerne oplever, i forhold til inklusionsopgaven og opgaven med at skabe en mere varieret skoledag,

Læringsmålstyret undervisning bygger på en undervisningsteknologisk tankegang og den psykologiske teori behaviourisme, som lægger overdreven vægt på mål, der kan beskrives på forhånd og identificeres og reproduceres i tests efterfølgende.

Vi får en teststyret skole, hvor eleverne hele tiden skal præstere og bedømmes, hvilket resulterer i nervøsitet og angst hos mange børn. Og kun giver en overfladisk læring.

Eleverne kommer til at tro at læring er at give de rigtige svar som læreren og bogen har, og derfor bliver læringsmålstyret undervisning autoritær, og tager livet ud af undervisningen.  Folkeskolens formål er langt bredere end indlæring, og derfor bør man hellere tale om formålstyret undervisning. At gå fra undervisning til læring er et slogan som ingen mening giver. Undervisning er en social proces mellem lærer og elever, hvor målet er at eleverne lærer noget om noget, indholdet. Og at lære vil ikke bare sige at kunne gengive, men sammen med andre at tænke, undersøge, forstå og forholde sig til det indhold som er sagen i undervisningen.  Så eleverne får mod til at bruge deres egen forstand, og udvikler sig som selvstændigt tænkende og demokratisk medskabende borgere.

Skolepolitikken i Skanderborg Kommune bør som udgangspunkt vise tillid til lærernes professionelle viden og koncentrere sig om at skabe gode rammer for at lærerne på skolerne har tid til at forberede deres undervisning, og tid til samarbejde kollegialt med parter uden for skolen, så en varieret skoledag kan realiseres.

Vi støtter forslaget om at de enkelte skoler får mulighed for at vælge at afkorte skoledagen og konvertere den understøttende undervisning til fordel for at være to voksne i klassen.

Efterlad et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

+ 85 = 88