Demokrati

Enhedslisten vil et ansigt til ansigt-demokrati. Beslutninger skal tages af dem, beslutningerne vedrører, og det kræver overskuelige forsamlinger, hvor man kan diskutere og tage beslutninger.

Lokale råd i alle bydele og landsbyer skal have indflydelse på kommunens beslut- ninger, og rådene skal have et budget at forvalte.

Målstyring og testning har gjort skolen alt for endimensional. Men man kan kun danne til demokrati gennem demokrati. Derfor vil Enhedslisten arbejde for, at medarbejdere, børn og unge i kommunens skoler og institutioner får mere reel indflydelse.

Vi vil have ægte demokrati på alle niveauer i Skanderborg Kommune, og vi går forrest i kampen.