Biogasanlæg eller vindmøllepark

Formanden for Landboforeningen Odder-Skanderborg, Jens Gammelgaard, lover i en udtalelse til en artikel i Horsens folkeblad d. 23. juni, at det inden jul vil blive åbenbaret hvor i Østjylland, man ønsker at placere et stort biogasanlæg.

Jens Gammelgaard beklager sig, med rette, over den forudsigelige modstand, han forventer at møde,
uanset placeringen af biogasanlægget. ”Folk har en holdning til alle former for energi. De vil gerne have
alting, men ikke i deres baghave”. Man kunne tilføje, at det gælder alle former for infrastruktur og andre
fælles goder. Fra lufthavne til legepladser, fra motorveje til musikevents, fra vindmøller til værtshuse.
Landbruget har noget fabriksaffald fra svinefabrikkerne, nemlig gyllen, som de gerne vil værdiforøge. Det
kan ske ved at transportere gyllen fra Odder, Århus, Skanderborg og Horsens kommuner til et centralt
beliggende fælles oparbejdningsanlæg, et biogasanlæg. Det vil naturligvis betyde store
transportomkostninger, ekstra CO2-udledning, slid på materiel og veje og andre gener, men man har
alligevel en businesscase, og pengene er klar.

Ud over at gavne svinefabrikanterne, vil samfundet kunne nyde godt af energien fra biogassen, som
angiveligt vil kunne forsyne 15.000 boliger med gas til opvarmning. Det vil sige, at der må være en plan for at kunne distribuere gassen rundt til forbrugerne. Investeringen vil være betinget af, at vi i Danmark skal fortsætte med at producere svin på samme niveau. Jeg ved, at andre har fantasi til at holde fast i den forestilling, men jeg har ikke.

Jeg ved godt, at langt de fleste kun vil blive perifert berørt i form af ekstra trafik fra de 4045 landbrug, bl.a. på små skoleveje. Men alt i alt har jeg meget svært ved at se, at en lille vindmøllepark, opført i stedet for biogasanlægget, ikke skulle være at foretrække. Ganske få møller vil kunne producere samme mængde energi på samme areal.

Peter Kjær byrådsmedlem i Skanderborg for Enhedslisten