Beretning fra vælgermøde på Skanderborg Forsyning 24 maj

Vælgermøde på Skanderborg Forsyning 24 maj

Mødet handlede om vand, vandteknologi og verdensmål og der var stærk repræsentation af kandidater fra alle de vigtigste partier. Der var ikke mere end 18 – 20 deltagere, men mødet blev livestreamet på FaceBook, så der er måske nogle flere der har set det.

Søren Egge Rasmussen fra EHL havde nogle fine indlæg der også var med til at sætte fokus på de politiske uenigheder, der trods mange velmenene ord fra alle kandidater, trods alt lå under overfladen. Han gjorde bl.a. opmærksom på EHLs klimaplan hvor 20% af landbrugsarealet foreslås taget ud og landbruget omlagt helt til økologi.

Det har mange fordele for miljøet, men lige netop mht. vandforsyningen betyder det beskyttelse af grundvandet – ikke kun ved at beskytte omkring de eksisterende boringer, men også en fremtidssikring af kommende boringer. Han foreslog at de brugerejede vandværker blev gjort uafhængige af den kommunale medfinanciering (nu 25%) der ofte er med til at bremse investering i miljøforbedring. Mht. muligheden for tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft kom han ind på en praktikpladsgaranti, så flere kunne gennemføre en faglig uddannelse og genindførelse af gratis danskundervisning af hensyn til udenlandsk arbejdskraft.

Poul Berg