Construction Tools

Enhedslisten vil hæve klimaambitionerne i byggeriet

Enhedslisten vil have indført effektive klimakrav til byggeri. Igennem mange år har der været krav til varmetabet fra huse. Naturligvis kan vi også stille krav til CO2-belastningen ved byggeri. Det vil formodentlig betyde flere genbrugsmaterialer, øget brug af træ, mindre brug af beton og stål, men det vil ikke gøre byggeri umuligt.

Fællesskab Hænder [iStock]

Debat: Hvordan vi holder fast i fællesskabets styrke efter corona-skyen

Debat: Hvordan vi holder fast i fællesskabets styrke efter corona-skyen. For år tilbage kunne man se Kenn Loach filmen ’The spirit af 45’. Den beskrev hvorledes sammenholdet, der bragte England gennem krigen, ledte til en vision om et bedre samfund med solidaritet og fællesskab.

Hospital Sygeplejeske - iStock

Nogle sundhedspolitiske overvejelser i anledning af corona-krisen

Nogle sundhedspolitiske overvejelser i anledning af corona-krisen: Oplæg på videomøde i Enhedslistens Vanløse afdeling 29. april, 2020. Coronavirus – Covid-19: En ny sundhedspolitisk udfordring, fordi: En hidtil ukendt form for coronavirus, hvor ingen er immune. Forårsager alvorlig sygdom og død. Spreder sig med stor hast over landegrænser -> en såkaldt pandemi.