Pexels Markus Spiske 2990650

At fremme bæredygtigt byggeri og vedvarende energianlæg

Skanderborg kommune vil fremme bæredygtigt byggeri og vedvarende energianlæg

Peter Kjær medlem af Klima-, Miljø- og Planudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget i Skanderborg for Enhedslisten

Regering og folketing handler for sent og for lidt til at kunne nå klimamålsætningen. I stedet lægges kræfterne i at gemme ubehagelige tal væk, skønmale virkeligheden gennem kreativ bogføring og fremlægge fantasifulde visioner i kombination med brovtende selvhævdelse af Danmark som verdensmester i stort set alt.

Det har hidtil været en hård kamp fra lokalplan til lokalplan at opnå ganske små forbedringer i en mere bæredygtig retning for byggeriet, hvor de fleste aktører helst vil gøre, som de plejer. Lovgivningen giver så små muligheder for at stille bæredygtighedskrav, at det næsten er ligegyldigt. Regeringen har planer om at indføre krav, men de bliver for små og kommer for sent til at gøre en betydelig forskel.

Klima-, Miljø- og Planudvalget har, sammen med Økonomi- og Erhvervsudvalget, netop vedtaget at opprioritere behandlingen af byggesager, der går langt i retning af at bygge bæredygtigt på bekostning af byggesager, der blot overholder lovgivningen på området. Vi kan stadig ikke stille vidtgående krav, men ved at give et signal om hvilke sager, vi vil fremme, er det håbet, at vi kan opnå meget. Dele af byggebranchen har længe været klar til at bygge langt mere bæredygtigt. Nu kan vi belønne de bæredygtige ved at fremme sagsbehandlingen af deres projekter.

Der er en voldsom byggeaktivitet i Skanderborg kommune. Presset for at få byggesager gennem det administrative led er derfor meget stort, og det er nødvendigt, at Skanderborg kommune prioriterer de sager, der skal lokalplanlægges.

Samtidig med vedtagelsen af at opprioritere bæredygtigt byggeri har udvalgene vedtaget, at sager om anlæg for vedvarende energi skal prioriteres højt, så vi hurtigst muligt kan komme i gang med at producere den energi, vi bruger, CO2-neutralt. Denne prioritering er helt naturlig nu, hvor vi er i gang med at planlægge for vedvarende energianlæg i kommunen.

Skal vi nå at opfylde klimamålsætningen er det helt afgørende, at Regioner, Kommuner, Erhvervsliv og landets indbyggere tager affære

De klimaambitioner Folketinget og Regeringen lægger for dagen kommer ikke i nærheden af at kunne indfri målsætningerne for reduktion af CO2-udledningerne. De foreløbige tal fra Energinet viser, at CO2-udledningen fra elproduktionen steg 14 % fra 2020 til 2021. Derfor er det helt nødvendigt, at Regioner, kommuner, erhvervsliv og landets indbyggere tager affære.

Når der ikke er ladestandere nok til elbilerne, så må grundejerforeningen, arbejdspladsen, handelsstandsforeningen og andre handle. Når der ikke er planlagt et trinbræt til den nye togforbindelse ved Låsby, så må beboere nær Låsby og hele Skanderborg kommune handle. Når bygge- og anlægsbranchen står for næsten 1/3 af Danmarks samlede CO2-udledning, så må vi hjælpe dem, der vil bygge bæredygtigt. Når regeringen kun tør lægge langsigtede planer for havvind, der først kan levere strøm efter, vi har passeret 1½ graders temperaturstigning, så må vi sætte fart i opstilling af lokale solceller og vindmøller.